Zalando
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

PDF-Version

Stav: 07/2024

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám poskytuje prehľad o spracúvaní vašich údajov spoločnosťou Zalando. Platí pre všetky webové stránky, aplikácie a ďalšie služby ponúkané spoločnosťou Zalando.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo témy ochrany osobných údajov v spoločnosti Zalando, sa môžete obrátiť na tím pre ochranu osobných údajov na adrese ochrana-dat@zalando.sk. E-mail nášmu tímu pre ochranu osobných údajov pošlite aj vtedy, ak si chcete uplatniť svoje právo na informácie alebo vymazanie osobných údajov alebo iné právo týkajúce sa osobných údajov podľa čl. 15 – 22 nariadenia GDPR vrátane práva na odvolanie súhlasu na použitie údajov na marketingové účely, odhlásenia sa z odberu newslettra atď. ďalšie informácie nájdete v častiach Aké sú moje práva týkajúce sa osobných údajov? a Kontaktná osoba.

Ako si môžete prečítať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Ponúkame vám rôzne možnosti, ako si môžete toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov prečítať. V tejto časti nájdete len úplne základné informácie. Následne sme toto vyhlásenie usporiadali podľa tém relevantných pre vás a rozdelili do jednotlivých kapitol. Pokiaľ ste už „profík“, môžete pomocou nasledujúcej ponuky prejsť priamo na jednotlivé kapitoly.

Na začiatku každej kapitoly nájdete krátky prehľadový text. V tomto texte je v krátkosti zhrnutý obsah kapitoly. Ak chcete získať len rýchly celkový prehľad o všetkých spracúvaných údajoch, odporúčame prečítať si tento prehľadový text. Ak sa chcete oboznámiť s podrobnosťami, môžete pod príslušným prehľadovým textom kliknúť na možnosť „viac“. Následne sa zobrazí celý obsah kapitoly.

Snažili sme sa uviesť čo najmenej používať krížové odkazy. Vďaka tomu získate súhrnné vysvetlenie všetkých informácií bez ohľadu na to, v ktorej kapitole sa momentálne nachádzate. Ak si toto vyhlásenie prečítate od začiatku do konca, zistíte, že sa v ňom niektoré časti textu opakujú. Je to preto, že sme sa v niektorých prípadoch nedokázali vyhnúť použitiu krížových odkazov. Napríklad sme všetky druhy spracovania údajov podľa krajiny zhrnuli v jednej kapitole a na túto kapitolu neustále odkazujem pri každom type spracovania údajov podľa krajiny.

Pre ktoré služby a ponuky platí toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov: spôsob, akým v spoločnosti Zalando vaše osobné údaje spracúvame je podobný pre všetky naše ponuky. Toto vyhlásenie preto platí pre všetky služby, ktoré ponúkame svojim zákazníkom v Európe. Nezávisle od toho, či to robíme prostredníctvom webovej stránky, aplikácie, predajní, telefonicky na podujatiach alebo cez sociálne siete alebo iné kanály. Na zvýšenie zrozumiteľnosti používame pre tento „bežný spôsob“ súhrnne pojem „služby“.

Existujú ale aj služby, pri ktorých výnimočne spracujeme vaše údaje iným spôsobom alebo na mimoriadne účely. To môže závisieť od druhu služby alebo požiadaviek v konkrétnej krajine. Keď ide o takéto prípady (čiže „odchýlky od bežného spôsobu“), ide o spracovanie „v závislosti od služby“ alebo „v závislosti od krajiny“.

Upozorňujeme, že aplikácie Zalando pre iOS už po 10. júni 2021 nebudú s tretími stranami zdieľať údaje na marketingové účely. Ak niektorá aplikácia pre iOS bude ešte stále ponúkať funkcie obsahujúce zdieľanie údajov s treťou stranou na marketingové účely, vaše údaje budú zdieľané len vtedy, ak pri otváraní stránky kliknete na možnosť „Súhlasím“.

Nakoniec je potrebné nezabudnúť, že spoločnosť Zalando nie je len jedna spoločnosť. Zalando je skupina a skladá sa z viacerých spoločností. Nie každá z nich vám ponúka služby alebo spracúva vaše údaje. Na zjednodušenie ďalej uvádzame len spoločnosti skupiny Zalando, ktoré sa v skutočnosti so spracovaním vašich údajov aj zaoberajú. Ak v ďalšom texte uvidíte výraz „Zalando“, „my“ alebo „nás“, myslí sa tým vždy konkrétna zodpovedná spoločnosť skupiny Zalando.

 • Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Connected Retail GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • nugg.ad GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Beauty Store GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Customer Care Central Services SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Customer Care International SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Customs Operations GmbH, Postgasse 8, 1010 Wien, AT
 • Zalando Finland Oy, Runeberginkatu 5 B, 2nd floor, 00100 Helsinki, FI
 • Zalando Ireland Ltd., 2WML, Windmill Quarter, Dublin 2, D02 F206, IE
 • Zalando Logistics Gießen SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Logistics Mönchengladbach SE & Co. KG, Regioparkring 25, 41199 Mönchengladbach, DE
 • Zalando Logistics Operations France SAS, 10 Avenue Kléber, 75116 Paris, FR
 • Zalando Logistics Operations Italy S.R.L., Via Leonardo da Vinci 12, CAP 39100; Bolzano (BZ), IT
 • Zalando Logistics Operations Netherlands B.V., Klappolder 130, 2665 LP Bleiswijk, NL
 • Zalando Logistics Operations Polska sp. z o.o., ul. Innowacyjna 8, 74-100 Gardno, PL
 • Zalando Logistics Operations Spain S.L.U., Carrer Arquitecte Santiago Pérez Aracil 1, 03203 Elche, ES
 • Zalando Logistics SE & Co. KG, In der Hochstedter Ecke 1, 99098 Erfurt, DE
 • Zalando Logistics Süd SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Lounge Logistics Polska sp. z o.o., Ameryka 30, 11-015 Olsztynek, PL
 • Zalando Lounge Logistics SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Lounge Operations Bydgoszcz Polska sp. z o.o., ul. Hutnicza 100, 85-873 Bydgoszcz, PL
 • Zalando Lounge Service GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Marketing Services GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando OpCo Polska Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 1, 95-080 Głuchów, PL
 • Zalando Operations GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Outlets GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Payments GmbH, Hedwig-Wachenheim-Straße 7, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Stores GmbH & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, DE
 • Zalando Sweden AB, c/o Att: Viktor Gustafsson, MAQS Advokatbyrå, Gibraltargatan 7, Box 226, 20122 Malmö, SE
 • Zalando Switzerland AG, Hardstrasse 201, 8005 Zurich, CH
 • Zalando UK Ltd., c/o Tradebyte Software Ltd, Studio 8 Montpellier Street, Cheltenham GL50 1SS, GB

Čo sa dozviete v tomto vyhlásení o spracovaní osobných údajov:

 • Ktoré údaje spoločnosť Zalando ukladá.
 • Čo sa týmito údajmi robíme a na čo ich potrebujeme.
 • Aké práva ochrany osobných údajov a možnosti výberu pritom máte.
 • Aké technológie a údaje používame na personalizáciu a zosúladenie našich služieb a obsahu na to, aby sme vám ponúkli bezpečný, jednoduchý, plynulý a individuálny zážitok pri nakupovaní.
 • Aké technológie a údaje používame na reklamu, vrátane použitých technológií na sledovanie.

1. Aké údaje spoločnosť Zalando spracúva?

Spoločnosť Zalando vám ponúka najrozličnejšie služby, ktoré môžete využívať rôznymi spôsobmi. Podľa toho, či či nás kontaktujete online, telefonicky, osobne alebo iným spôsobom a v závislosti od služieb, ktoré využívate, získavame rôzne údaje z rôznych zdrojov. Mnohé údaje, ktoré spracúvame nám poskytneme sami počas využívania našich služieb alebo nadviazania kontaktu, napríklad pri uvedení svojo mena alebo e-mailovej adresy alebo adresy počas registrácie. Získavame ale aj technické údaje o zariadeniach a prístupoch, ktoré sa zbierajú automaticky pri využívaní našich služieb. Pritom môže ísť napríklad o informácie o tom, aké zariadenie používate. Ďalšie údaje získame pomocou niektorých dátových analýz (napr. v rámci štúdií prieskumu trhu a hodnotení od zákazníkov). Prípadne získavame údaje o vás aj od tretích strán, napríklad od agentúr na posudzovanie úverovej schopnosti a od poskytovateľov platobných služieb.

Ak hovoríme o „vašich údajoch“, myslíme tým osobné údaje. To sú všetko informácie, pomocou ktorých vás môžeme identifikovať okamžite alebo v kombinácii s inými informáciami. Príklady: Vaše meno, telefónne číslo, zákaznícke číslo, čísla objednávok alebo vaša e-mailová adresa. Všetky informácie, pomocou ktorých vás nedokážeme identifikovať (ani v kombinácii s inými informáciami), sa nepovažujú za osobné údaje. Údaje, ktoré nespadajú do kategórie osobné, sa označujú ako anonymné. Ak sa vaše osobné údaje spoja s anonymnými údajmi, považujú sa všetky údaje v tomto súbor údajov za osobné údaje. Ak z informácií alebo súboru údajov vymažeme osobné údaje k vašej osobe, potom sa zvyšné údaje v tomto súbore nepovažujú viac za osobné údaje. Tento postup sa označuje anonymizácia. V zásade platí: Ak vás vyzveme, aby ste poskytli určité osobné údaje, môžete to samozrejme odmietnuť. Vy sa rozhodnete, ktoré údaje nám poskytnete. Môže sa ale stať, že vám potom nebude môcť (alebo nebudeme môcť optimálne) poskytnúť želané služby. Bez dodacej adresy vám napríklad nemôžeme doručiť balík. Ak sú v súvislosti s niektorou službou potrebné len niektoré údaje (povinné údaje) informujeme vás o tom pomocou príslušného označenia.

Profilové údaje sú osobné a demografické údaje o vašej osobe (takzvané kmeňové údaje) a o vašich individuálnych záujmoch, ktoré nám poskytnete pri registrácii svojho zákazníckeho účtu. Vaše profilové údaje obsahujú napríklad:

 • vaše krstné meno a priezvisko
 • vaše kontaktné údaje
 • vaše preferencie, napr. v súvislosti so značkami, druhmi tovaru alebo štýlmi
 • demografické údaje ako je pohlavie, vek a bydlisko

Povinné údaje sú spravila vaše meno, e-mailová adresa a vami zvolené heslo. Vaša e-mailová adresa a heslo vytvoria neskôr vaše prihlasovacie údaje.

Na využívanie spoplatnených alebo personalizovaných služieb alebo služieb s obmedzeným prístupom môžu byť potrebné aj ďalšie povinné údaje, ako napríklad váš dátum narodenia alebo vaše oslovenie (napr. aby sme vás mohli presmerovať na domovskú stránku Zalando vhodnú pre vaše pohlavie) alebo vaše preferované značky a štýl obliekania.

Profilové údaje môžu zahŕňať aj ďalšie údaje o vašej osobe a záujmoch. Tieto získame buď priamo počas registrácie na službu alebo až po ich následnom doplnení. Napríklad v prípade, kedy do profilu pridáte nepovinné údaje alebo chcete svoj zákaznícky účet použiť na prihlásenie sa do služby. ktorá vyžaduje uvedenie ďalších povinných údajov.

Tip

Keď ste prihlásený do svojho zákazníckeho účtu, môžete si v ňom prezrieť svoje profilové údaje a vo väčšine prípadov ich aj priamo meniť, napr. pri aktualizované svojej adresy po presťahovaní.

Pri nadviazaní kontaktu zhromažďujeme vaše kontaktné údaje. Vaše kontaktné údaje môžu byť podľa spôsobu, akým nás kontaktujete (napr. telefonicky alebo e-mailom) vaše meno, poštová adresa, telefónne čísla, faxové čísla, e-mailové adresy, podrobnosti o vašich profiloch na sociálnych sieťach (keď nás oslovíte cez Facebook, získame napríklad vaše ID na Facebooku), používateľské mená a podobné kontaktné údaje.

Ak si od spoločnosti Zalando niečo objednáte alebo kúpite priamo v predajni, napríklad v outletovom obchode, získame vaše údaje o nákupe. Údaje o nákupe môžu podľa druhu nákupu a stavu spracovania zahŕňať tieto informácie:

 • číslo objednávky
 • podrobnosti o kúpenom tovare (názov, veľkosť, farba, kúpna cena atď.)
 • údaje o spôsobe platby
 • dodacie a fakturačné adresy
 • oznámenia a komunikáciu v súvislosti s nákupmi (napr. vyhlásenia o zrušení, reklamácie a správy pre zákaznícky servis)
 • stav dodania a platby, napr „vybavené“ alebo „odoslane“
 • stav vráteného tovaru, napr. „úspešne uzatvorené“
 • údaje poskytovateľoch služieb, ktorí sa zúčastňujú plnenia zmluvy (pri kúpe cez internet napríklad čísla zásielok od kuriérov)

Tip

Vo svojom zákazníckom účte si môžete dôležité údaje o nákupe pozrieť v časti „Moje objednávky“, „Môj vrátený tovar“ a „Môj adresár“.

Ponúkame vám platobné metódy bežné v online obchodoch – ide najmä o platbu vopred, platbu kreditnou kartou, PayPal alebo platbu na faktúru. Na realizáciu platby od vás zhromažďujeme poskytnuté platobné údaje. Ďalšie platobné údaje získame od externých poskytovateľov platobných služieb a agentúr na posudzovanie úverovej schopnosti, s ktorými spolupracujeme pri realizácii platby a kontrole bonity. Našim poskytovateľom platobných služieb poskytneme len také údaje, ktoré sú potrebné na realizáciu platby.

Platobné údaje napríklad sú:

 • preferovaná platobná metóda
 • fakturačné adresy
 • IBAN a BIC, prípadne číslo účtu a identifikačný kód banky
 • údaje o kreditnej karte
 • údaje o bonite

K platobným údajom patria aj ďalšie informácie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciu platby a kontrolou bonity. To sú napríklad údaje, ktoré používajú externí poskytovatelia platobných služieb na identifikáciu, ako napríklad vaše PayPal ID (pokiaľ platíte pomocou služby PayPal).

Na realizáciu platby, správu pohľadávok a kontrolu bonity pri nákupoch súkromných osôb v obchode Zalando a iných spoplatnených služieb skupiny Zalando je zodpovedná spoločnosť Zalando Payments GmbH, Mühlenstrasse 13-19, 10243 Berlín, Nemecko.

Údaje o bonite zahŕňajú naše záznamy o vašich doterajších platbách všetkých spoločnostiam v rámci skupiny Zalando a skóre, ktoré sme o vás dostali od externých agentúr na posudzovanie úverovej schopnosti. Údaje o bonite obsahujú vyjadrenia o odhadovanej ekonomickej produktivite a ochote plnenia osoby. Po pomôže spoločnostiam pri predchádzaní výpadkom platieb, ku ktorým dochádza, keď zákazníci nedokážu svoje platobný záväzky splniť alebo ich nedokážu splniť včas. Zohľadnením údajov o bonite pri výbere platobnej metódy by malo sa takisto predísť tomu, že našim zákazníkom ponúkneme spôsoby platby, ktoré im nemôžu byť ponúknuté, a že zákazníci prijmú platobné záväzky, ktoré nedokážu splniť. Údaje o bonite poskytujú zvyčajne takzvané agentúry na posudzovanie úverovej schopnosti. Z rôznych údajov vypočítajú potom tieto agentúry takzvanú hodnotu skóre, ktorá okrem iného zohľadňuje už existujúce platobné povinnosti a prípadne predchádzajúce výpadky platieb. Hodnoty skóre sú štatisticky podložené odhadované hodnoty o budúcom riziku výpadku platieb u osoby a zobrazujú sa ako číselné hodnoty, napríklad percentá. Na spracovanie údajov týmito externými agentúrami máme len obmedzený vplyv (napr. keď tejto agentúre poskytneme informácie o nesplnených platobných povinnostiach).

Spolupráca s externými poskytovateľmi platobných služieb a agentúrami na posudzovanie úverovej schopnosti závisí od konkrétnej krajiny, aby sa takto zohľadnili osobitosti a požiadavky jednotlivých krajín. V časti Komu moje údaje poskytujete? nájdete informácie o externých poskytovateľoch platobných služieb a v časti Informácie pre jednotlivé krajiny nájdete informácie o tom, s ktorými agentúrami na posudzovanie úverovej schopnosti spolupracujeme a v ktorých krajinách. Nájdete tam aj špeciálne informácie o ochrane údajov, ktoré vám poskytneme z poverenia príslušných poskytovateľov platobných služieb a agentúr na posudzovanie úverovej schopnosti.

Pri využívaní našich služieb vznikajú údaje, na základe ktorých sa dozvieme, o aký obsah, témy, výrobky, druhy tovaru, značky alebo štýly sa zaujímate. Napríklad z údajov o nákupe, obsahu zoznamu želaní a vášho veku (ak nám tieto informácie poskytnete) a ich porovnaním s používateľmi s podobnými charakteristikami dokážeme zistiť, o ktoré štýly a kategórie výrobkov sa zaujímate. Vďaka tomu dokážeme pri vašom ďalšom hľadaní zobraziť pravdepodobne najrelevantnejšie výrobky.

Okrem záujmov, ktoré sami uvediete, dokážeme odvodiť záujmy aj z iných získaných údajov. Ak si napríklad opakovane prehliadate konkrétnu časť obchodu Zalando, dokážeme v rámci analýzy používania z vašich údajov z jednotlivých prístupov odvodiť vaše záujmy (napr. ak pravidelne navštevujete kategóriu „športové oblečenie“ alebo si objednávate výrobky z tejto kategórie, dokážeme zistiť, že sa pravdepodobne zaujímate o šport).

Na tento účel získavame aj od našich externých reklamných partnerov údaje a štatistiky o demografii (napríklad vek, pohlavie, región), údaje o zariadeniach a prístupoch, ako aj údaje o záujmoch našich používateľov. Pritom dbáme na to, aby naši reklamní partneri poskytovali spoločnosti Zalando len agregované, zašifrované údaje, prípadne údaje anonymné pre spoločnosť Zalando tak, aby sme tieto údaje nemohli priradiť k žiadnej konkrétnej osobe, najmä k žiadnemu konkrétnemu používateľovi. Tieto informácie nám môžu pritom pomôcť pri lepšom pochopení našich používateľov, napríklad v rámci analýzy zákazníckej štruktúry a pri segmentovaní používateľov.

Ďalšie informácie o spracúvaní svojich údajov na reklamné účely nájdete v časti „Ako spoločnosť Zalando používa moje údaje na reklamu?“.

Ak s nami alebo s inými používateľmi komunikujete o výrobkoch a iných témach telefonicky, poštou, prostredníctvom sociálnych sietí, kontaktných formulárov alebo iným spôsobom, zhromažďujeme obsah vašich správ.

Prípadne poskytneme vaše správy subjektu zodpovednému za vašu žiadosť, napríklad partnerskej spoločnosti alebo výrobcovi. V prípade eventuálneho poskytnutia údajov inej spoločnosti (napr. ak zanecháte spätnú väzbu týkajúcu sa výrobcu nejakého výrobku) máte samozrejme možnosť nám oznámiť, aby vaše údaje používala len spoločnosť Zalando. V tomto prípade neposkytneme vašu žiadosť príslušnému subjektu alebo ju poskytneme len bez vašich osobných údajov, pokiaľ sa môže vaša žiadosť takýmto spôsobom spracovať.

Ak nahlásite produkt alebo iný obsah prostredníctvom určenej funkcie nahlasovania, obsah vášho hlásenia sa zaznamená, použije sa na kontrolu produktu alebo obsahu a budete informovaní o kontrole a rozhodnutí.

Zaznamenávanie telefonických hovorov

Telefonické hovory, napríklad na zákaznícku linku, nahrávame len s vaším súhlasom na účely zahrnuté v tomto súhlase (napr. zabezpečenie kvality, účely školenia). Súhlas so zaznamenaním hovoru je samozrejme dobrovoľný. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou v budúcnosti, napríklad tak, že zamestnanca telefonicky požiadate, aby zaznamenávanie ukončil. Ďalšie informácie nájdete v časti „Aké sú moje práva na ochranu osobných údajov?“.

Spoločnosť Zalando používa na komunikáciu so zákazníkmi a používateľmi aj ponuky na sociálnych sieťach, ako napríklad Facebook, Instagram alebo Twitter. Tieto obľúbené platformy používame na to, aby sme vám okrem vlastných komunikačných kanálov ponúkli ďalšie možnosti komunikácie a poskytovania informácií. Nezabudnite však, že nemáme žiadny vplyv na podmienky používania sociálnych sietí a nimi poskytovaných služieb a tiež len obmedzený vplyv na ich spôsob spracovania údajov. Preto vás prosíme, aby ste starostlivo skontrolovali, aké osobné údaje nám prostredníctvom sociálnych sietí poskytnete. Nemáme žiadny vplyv na postup prevádzkovateľa sociálnej siete, iných používateľov ani tretích strán, ktoré môžu s prevádzkovateľom sociálnej siete spolupracovať alebo využívať jeho služby.

Spoločnosť Zalando spravuje profily (aj takzvané „fanpages“) na rôznych sociálnych sieťach. Okrem toho sú v službách spoločnosti Zalando integrované funkcie sociálnych sietí. Môžu to byť služby messenger a takzvané prídavné moduly sociálnych sietí alebo prihlásenie sa pomocou sociálnej siete, ako napríklad „prihlásiť sa pomocou Facebook účtu“. Ak nás kontaktujete priamo cez profil na sociálnej sieti alebo použijete funkcie sociálnych sietí integrované v našich službách a pritom máte profil na príslušnej sociálnej sieti, dostaneme od prevádzkovateľa tejto sociálnej siete údaje, pomocou ktorých vás dokážeme identifikovať. Spravidla môžeme vidieť tieto údaje:

 • verejné informácie o profile uložené na danej sociálnej sieti (napr. meno, profilový obrázok)
 • údaje o vami používanom type zariadenia
 • ID účtu vášho profilu na danej sieti (napr. Facebook ID)

Prečítajte si aj informácie týkajúce sa spracovania údajov zo sociálnej siete súvisiacich s funkciami sociálnych sietí v časti „Informácie o webových stránkach a aplikáciách“ a „Informácie o stránkach fanpage sociálnych sietí“.

Spoločnosť Zalando používa momentálne službu messenger siete Facebook a prídavné moduly/možnosť prihlásenia sa pomocou profilu na sociálnej sieti týchto sociálnych sietí:

Na určité účely zhromažďujeme pri používaní našich služieb aj údaje o aktuálnej polohe vášho zariadenia. Pritom využívame dve rôzne technológie.

Ak povolíte služby zisťovania polohy vášho zariadenia pre aplikáciu, webovú stránku alebo inú online službu spoločnosti Zalando, spracuje spoločnosť Zalando údaje o polohe poskytnuté vašim zariadením, aby sme vám mohli poskytovať služby v závislosti od vašej polohy.

Príklad

V niektorých z našich aplikácií môžete zobraziť obchody vo svojej blízkosti alebo návrhy výrobkov, ktoré sa hodia k vášmu aktuálnemu miestu pobytu.

Ak v niektorej aplikácii Zalando povolíte službu zisťovania polohy svojho zariadenia, budeme pravidelne (napr. aj vtedy, keď aplikáciu práve nepoužívate) dostávať údaje o vašej polohe. Táto funkcia nám umožňuje zlepšovať skúsenosti používateľov, napríklad na rýchlejšie načítanie obsahu v závislosti od polohy, keď aplikáciu používate na mieste, kde sa práve nachádzate, alebo na zobrazenie push oznámení pre konkrétnu polohu. Z týchto údajov nevytvárame žiadne profily o pohybe. Ďalšie informácie získavame v prípade potreby v súvislosti so službami na základe polohy.

Okrem toho zhromažďujeme aj údaje o polohe, ktoré sa dajú odvodiť z IP adresy vášho zariadenia (až na úroveň mesta). Na to sa používa anonymizovaná IP adresa skrátená na tri číslice. Tú nie je možné použiť na identifikovanie vášho internetového pripojenia alebo zariadenia.

Čo sú IP adresy?

Každému zariadeniu, ktoré je pripojené na internet, musí byť priradená viacmiestne unikátne číslo (príklad: 193.99.144.85). Toto číslo sa nazýva IP adresa.

Prvé tri číslice IP adresy sú spravidla priradené konkrétnej oblasti alebo konkrétnemu poskytovateľovi internetu. Preto je možné z IP adresy odvodiť približnú polohu internetového pripojenia.

Tento postup (takzvaná geolokalizácie) používame my a mnohé iné internetové obchody napríklad pri zisťovaní podvodov, aby sme dokázali rozpoznať podozrivé objednávky (napr. v niektorých situáciách môže byť podozrivé, keď sa na objednávku pomocou vášho zákazníckeho účtu použije IP adresa krajiny, z ktorej ste ešte nikdy nevytvorili žiadnu objednávku).

V niektorých aplikáciách v určitých službách môžete s nami alebo s inými používateľmi v rámci komunikácie alebo personalizácie služieb (napr. nahratím profilového obrázku, použitím vyhľadávania fotografie aplikácia Zalando alebo komunikáciou so stylistom) zdieľať svoje fotografie alebo iný súkromný obsah.

Keď hodnotíte produkty, zbierame informácie, ktoré zdieľate počas hodnotenia, a môžeme ich zverejniť v rámci našich služieb.

Ak sa zúčastníte na ponúkanej akcii (napr. výherná hra) alebo prieskume (napr. prieskumy zákazníckej spokojnosti v rámci prieskumu trhu), požiadame vás o údaje o vašej osobe.

Napríklad sa vás v rámci výhernej hry spravidla pýtame na vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme vás mohli v prípade výhry informovať a zaistiť, že každý účastník sa na hre zúčastní len raz.

V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať aj o ďalšie informácie, ktoré potrebujeme alebo naši partneri potrebujú na uskutočnenie propagačnej akcie, súťaže alebo prieskumu.

Na prijímanie a spracovanie žiadostí používajú spoločnosti skupiny Zalando centrálny systém na správu žiadostí spoločnosti Zalando SE.

Webový portál systému na správu žiadostí nájdete na adrese: https://jobs.zalando.com/. Pre systém na správu žiadostí spoločnosti Zalando platia informácie o ochrane osobných údajov pre konkrétne služby, ktoré si môžete prečítať tu: https://jobs.zalando.com/de/datenschutz.

Pri používaní online a mobilných služieb je neodmysliteľné, že vznikajú technické údaje, ktoré sa spracúvajú, aby bolo možné poskytovať ponúkané funkcie a obsah a zobraziť ich na vašom zariadení. Tieto údaje zhromažďujeme spoločne ako „údaje o zariadeniach a prístupoch“. Údaje o zariadeniach a prístupoch vznikajú pri každom použité online a mobilnej služby. Pritom nezohráva rolu to, kto ich ponúka. Údaje o zariadeniach a prístupoch vznikajú napríklad pri použití:

 • webových stránok
 • aplikácií
 • stránok fanpage na sociálnych sieťach
 • e-mailových newslettrov (t. j. ak sa zaznamená vaša interakcia s newslettrom)
 • služieb v závislosti od polohy

Spoločnosť Zalando zhromažďuje na jednej strane údaje o zariadeniach a prístupoch z online a mobilných služieb, ktoré ponúka samotná spoločnosť Zalando (napr. eshop Zalando). Na druhej strane môže spoločnosť Zalando získavať aj údaje o zariadeniach a prístupoch z online a mobilných služieb iných spoločností, pokiaľ ide o partnerov spoločnosti Zalando z oblasti sociálnych sietí a reklamy alebo sú súčasťou rovnakej online reklamnej siete (napr. „reklamná sieť Google“). Ďalšie informácie nájdete v časti „Ako spoločnosť Zalando používa moje údaje na reklamu?“ a „Informácie o stránkach fanpage na sociálnych sieťach“.

Údaje o zariadeniach a prístupoch zahŕňajú nasledovné kategórie:

 • Všeobecné informácie o zariadení, napríklad údaje o type zariadenia, verzii operačného systému, konfiguračných nastaveniach (napr. nastavenia jazyka, systémové oprávnenia), informácie o internetovom pripojení (napr. názov mobilnej siete, rýchlosť pripojenia) a o používanej aplikácii (napr. názov a verzia aplikácia).
 • Identifikačné údaje (ID), napríklad ID relácie, ID súborov cookie, unikátne identifikačné čísla zariadenia (napr. ID Google reklamy, ID Apple Ad), ID účtu tretích poskytovateľov (pokiaľ používate prídavné moduly sociálnych sietí alebo prihlásenie pomocou účtu na sociálnej sieti alebo platbu pomocou služby PayPal) a iné bežné internetové technológie na opätovné rozpoznanie vášho webového prehliadača, zariadenia alebo určitej inštalácie aplikácie.

Príklad

Ak v aplikácii Zalando aktivujete push oznámenia, bude vám priradené unikátne náhodne vygenerované push ID na identifikáciu. Push ID pošleme neskôr spolu s push oznámeniami určenými pre vás na server push oznámení, aby sme mohli tieto správy adresovať správnemu príjemcovi, čiže vášmu zariadeniu.

 • Údaje o prístupe, ktoré sa automaticky prenášajú pri každom online prístupe na webový server a do databáz aplikácií a webových prehliadačov (v rámci takzvaných požiadaviek HTTP). Pritom ide o štandardizované informácie k vyžiadanému obsahu (napríklad názov a typ otvoreného súboru), ako ja ďalšie informácie o prístupe na server (ako napr. prenesené množstvo údajov a chybové kódy) o vašom zariadení (napr. typ zariadenia, operačný systém, verzie softvéru, identifikátory zariadenia, IP adresa, predtým navštívená stránka a čas prístupu).

2. Na čo používa spoločnosť Zalando moje údaje?

Spoločnosť Zalando spracúva vaše údaje pri dodržaní všetkých platných zákonov o ochrane osobných údajov. Dodržiavame pritom samozrejme zásady práva na ochranu osobných údajov pri spracovaní osobných údajov. Vaše údaje preto spracúvame v zásade len na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo na účely oznámené pri ich zhromažďovaní. To je v prvom rade priebeh nakupovania a poskytovanie, personalizácia a ďalší rozvoj, ako aj bezpečnosť našich služieb. Okrem toho používame vaše údaje v rámci prísneho nemeckého a európskeho práva na ochranu osobných údajov, ale aj na ďalšie účely, ako napríklad vývoj produktov, vedecký výskum (najmä v oblastiach strojového učenia, umelej inteligencie a hlbokého učenia) a prieskumu trhu, na optimalizáciu obchodných procesov, vytváranie služieb podľa potrieb, ako aj na personalizovanú reklamu.

V tejto kapitole vám prezradíme, na akých zákonom stanovených základoch (právny základ) spracúvame vaše údaje na jednotlivé účely. Podľa toho, na ako právnom základe sa vaše údaje spracúvajú, môžete mať okrem existujúcich práv na ochranu osobných údajov aj ďalšie osobitné práva, ako napríklad právo na informácie. Napríklad máte v niektorých prípadoch právo nesúhlasiť so spracovaním vašich údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti „Aké sú moje práva na ochranu osobných údajov?“.

Vaše údaje spracúvame vždy v potrebnom rozsahu v rámci plnenia zmluvy a v rámci poskytovania a realizácie vami vyžiadaných služieb, aké sú napríklad popísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Účely nevyhnutného spracovania osobných údajov sa preto riadia účelom zmluvy uzavretej s vami (vrátane našich všeobecných obchodných podmienok a prípade obchodných podmienok a podmienok používania konkrétnej služby). Najdôležitejšie účely sú:

 • Poskytovanie, personalizácia a vytváranie našich služieb podľa potrieb, ako napríklad obchod Zalando a Lounge by Zalando (vrátane ich príslušných webových stránok, aplikácií a funkcií medzi jednotlivými zariadeniami a platformami).
 • Poskytovanie lokálnych služieb, napr. v outletových obchodoch Zalando a na rôznych podujatiach a veľtrhoch.
 • Realizácia zákazníckych programov, ako napríklad Zalando Outlet Card a Zalando Plus.
 • Realizácia kúpnych zmlúv a zákazníckeho servisu vrátane expedície a spracovania platieb, správy pohľadávok, ako aj spracovania vráteného tovaru, reklamácií a prípadov uplatnenia záruky.
 • Zasielanie správ, oznámení a newslettrov a iných spôsobov priamej komunikácie, pokiaľ je táto pevnou súčasťou nášho zmluvného plnenia alebo vami požadovaných služieb.

Príklady

V obchode Zalando vás môžeme e-mailom informovať o dostupnosti vypredaného tovaru.

V našich aplikáciách vás môžeme pomocou push oznámení informovať o konkrétnych udalostiach alebo ponukách a iných veciach.

Ak sa stanete súčasťou nášho klubu online nakupovania Lounge by Zalando, budeme vám pravidelne posielať newsletter Lounge by Zalando s informáciami o aktuálnych nákupných akciách.

 • Zaistenie všeobecnej bezpečnosti, prevádzkyschopnosti a stability našich služieb, vrátane boja proti útokom.
 • Komunikácia s vami nereklamnej povahy o technických, bezpečnostných a zmluvných záležitostiach (napr. varovania pred podvodmi, zablokovanie účtu alebo zmeny zmluvy).
 • Sprostredkovanie zmlúv prostredníctvom našich obchodných a predajných platforiem, napríklad v rámci partnerských programov Zalando alebo služby Zalando Wardrobe.
 • Vystavenie, uplatnenie, zasielanie poukazov Zalando.
 • Realizácia propagačných akcií a súťaží vrátane vyhľadania a prípadného vyhlásenia víťaza a odovzdania výhry.

Spracovanie platieb na plnenie kúpnych zmlúv zabezpečuje spoločnosť Zalando Payments GmbH. Spoločnosť Zalando používa na spracovanie platieb aj služby externých poskytovateľov platobných služieb. Informácie o externých poskytovateľoch platobných služieb nájdete v časti Komu poskytujete moje údaje?

Právne základy: Ak je daný účel súčasťou s vami uzavretej zmluvy, prípadne poskytovania vami žiadaných služieb, je právnym základom článok 6 odsek 1 písmeno b nariadenia GDPR. V opačnom prípade je právnym základom článok 6 odsek 1 písmeno f nariadenia GDPR, pričom naše oprávnené záujmy sú súčasťou vyššie spomenutého účelu.

Vaše údaje spracúvame s cieľom poskytovať pohodlné a užitočné služby, ktoré do čo najväčšej miery splnia vaše potreby a záujmy. Keďže ponuka v obchode Zalando zahŕňa státisíce produktov a tisíce značiek, je nevyhnutné, aby sme obsah a ponuky prezentovali podľa potreby, aby ste si našli také produkty, ktoré vás skutočne zaujímajú. To vyžaduje hodnotenie relevantnosti produktov a obsahu konkrétnych používateľov.

Na personalizovanie nákupu v obchode Zalando používame údaje o zariadeniach a prístupoch, ktoré získavame na analýzu používateľov. Okrem toho používame údaje o zariadeniach a prístupoch, ktoré získame od reklamných partnerov počas vašej návštevy obchodu Zalando. Ak sa počas svojej návštevy obchodu Zalando prihlásite pomocou svojho zákazníckeho účtu, použijeme na personalizáciu nákupu aj profilové údaje, údaje o záujmoch a údaje o nákupe. Túto formu personalizácie nákupu nazývame optimalizáciou stránky. Len s takouto personalizáciou nákupu dokážeme vám dokážeme ponúknuť vhodné výsledky vyhľadávania, návrhy produktov, odporúčania k štýl a iný obsah, ktorý skutočne zodpovedá vašim záujmom. Okrem toho vám ponúkame "Módneho poradcu", ktorý poskytuje možnosť odpovedať na vaše osobné nákupné otázky spolu s využitím externých poskytovateľov služieb umelej inteligencie, ako aj vášho zákazníckeho profilu, záujmov a nákupných údajov s cieľom poskytnúť vhodné odporúčania produktov. Bez takejto personalizácie nákupu, ktorú dnes e-shopy štandardne vykonávajú, by nebolo vyhľadávanie produktov také pohodlné, bolo by zdĺhavejšie a nemohli by ste do takej miery využívať našu ponuku. Samozrejme máte napriek personalizácii nákupu aj prístup k celému obsahu. Vďaka personalizácii nákupu ale uvidíte relevantný obsah skôr.

Zistiť viac

Ďalšie podrobnosti o spôsobe fungovania personalizácie nákupu na webových stránkach a v aplikáciách Zalando sme zhrnuli v časti „Personalizácia nákupu“.

Ďalšie podrobnosti o spôsobe fungovania personalizovaných služieb Zalando nájdete v časti „Personalizované služby“.

Právne základy: Právnym základom spracovania vašich údajov na personalizáciu nákupu v rámci personalizovaných služieb je článok 6 odsek 1 písmeno b nariadenia GDPR. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov v rámci optimalizácie stránky je článok 6 odsek 1 písmeno f nariadenia GDPR, pričom naše oprávnené záujmy sú súčasťou vyššie uvedeného účelu.

Údaje zhromaždené o našich zákazníkoch spracúvame na vedecký výskum v oblastiach relevantných pre spoločnosť Zalando. To sú najmä oblasti výskumu strojového učenia, umelej inteligencie, spracovania prirodzeného jazyka a hlbokého učenia. Výskum v spoločnosti Zalando sa zameriava na riešenie reálnych každodenných problémov pri nakupovaní online a mal by priniesť zlepšenie a ďalší vývoj už existujúcej ponuky služieb. Takto môžeme napríklad vyvíjať aplikácie, ktoré dokážu navrhnúť produkty zamerané na vaše záujmy a potreby, rozpoznať štýl a priradiť výrobky, ktoré skutočne zodpovedajú vašim záujmom.

Pritom samozrejme dodržiavame uznávané vedecké normy ochrany osobných údajov. To tiež znamená, že vaše údaje na výskumné účely spracúvame len v súhrnnej, anonymizovanej alebo pseudonymizovanej podobe, napríklad tak, že sa všetky identifikovateľné údaje, ako je vaše meno, nahradia inými údajmi.

Zistiť viac

Ďalšie informácie na tému výskumu a vedy v spoločnosti Zalando nájdete v časti Výskum spoločnosti Zalando.

Výskum v spoločnosti Zalando sa realizuje na tieto účely:

 • Vývoj procesov strojového učenia, ktoré umožní vytvárať odhadované hodnoty, prognózy a analýzy o potrebách a záujmoch našich používateľov.
 • Vývoj technických riešení pre reálne problémy zákazníkov, s ktorými sa naše odborné oddelenia a výrobcovia módy stretávajú pri každodennej činnosti (napr. problémy pri hľadaní vhodných výrobkov, zmenšenie pravdepodobnosti chybných nákupov, určenie veľkosti).
 • Vývoj technických riešení na optimalizáciu obchodných a logistických procesov.
 • Vývoj technických riešení, s ktorými je možné zlepšiť a ďalej rozvíjať personalizáciu nákupu a zabránenie podvodom.
 • Prihlasovanie patentov a publikovanie odborných článkov.
 • Členstvo vo vedeckých spoločnostiach so súkromnými a akademickými partnermi.

Príklad

Funkcia odporučenia správnej veľkosti topánok v obchode Zalando využíva algoritmus strojového učenia, ktorý vyvinulo oddelenie výskumu spoločnosti Zalando. Pri vývoji tohto algoritmu učenia využilo oddelenie výskumu spoločnosti Zalando údaje o nákupoch a údaje z objednávok topánok, dôvody vráteného tovaru kvôli nesprávnej veľkosti, ako aj údaje o veľkostiach od rôznych výrobcov. Z tohto sa vytvoril inteligentný proces odporučenia veľkosti, aby bolo možné predpovedať, ktoré modely topánok sú príliš veľké alebo príliš malé.

Právne základy: Právnym základom pre spracovanie vašich údajov v rámci vyššie popísaného výskumného účelu je článok 6 odsek 1 písmeno f nariadenia GDPR, pričom naše oprávnené záujmy sú súčasťou vyššie uvedených účelov.

Prevencia podvodov

Na zníženie rizika narušenia bezpečnosti osobných údajov sa údaje o používateľoch našich služieb prenášajú šifrovaným spôsobom. To platí aj pre objednávku, ale aj pre prihlásenie sa do zákazníckeho účtu. Pri tom používame systém šifrovania SSL (Secure Socket Layer). Po zašifrovaní nemôžu tretie strany údaje vidieť. Aby sme sa dodatočne chránili pred vonkajšími útokmi, stavili sme na špeciálne bezpečnostné technológie, ktoré neustále kontrolujú naše systémy a okamžite rozpoznajú podozrivé správanie a zobrazia ho. Naše systémy okrem toho zabezpečujeme pomocou technických a organizačných opatrení proti strate, poškodeniu, neoprávnenému prístupu, zmene alebo spracovaniu údajov o zákazníkoch nepovolanými osobami. Týmto spôsobom chceme čo najviac eliminovať riziko neoprávneného prístupu, pretože ochrana vašich údajov je pre nás na prvom mieste. Napriek tomu nedokážeme, rovnako ako iné spoločnosti, zaručiť absolútnu ochranu.

Okrem toho používame v rámci prevencie podvodov technické a manuálne postupy, aby sme chránili seba a svojich používateľov pred zneužitím ich údajov, najmä prostredníctvom podvodných objednávok. V rámci toho zhromažďuje a vyhodnocuje spoločnosť Zalando Payments GmbH pod pseudonymom pri realizácii objednávky údaje o zariadeniach a prístupoch (vrátane IP adresy, identifikátorov, správania používateľa), údaje o nákupe a údaje o platbe (vrátane údajov o adrese a iných údajov o bonite od externých agentúr na posudzovanie úverovej schopnosti), ako aj históriu zmien vašich profilových údajov (napr. kedy ste naposledy zmenili dodaciu adresu). Pritom sa súbor údajov porovnáva s vašimi predchádzajúcimi zvykmi pri objednávaní. Takisto prebieha porovnávanie všeobecných súborov údajov z celkového počtu objednávok vytvorených v obchode Zalando (aj od iných spoločností skupiny Zalando), pri ktorom došlo k podvodným konaniam alebo existuje podozrenie na takéto konanie. Toto porovnanie slúži na rozpoznanie vzorca podvodu a zabránenie podvodu a krádeži identity. V mnohých prípadoch, v ktorých je riziko podvodu na základe našej analýzy hodnotené ako veľmi vysoké, môžeme stornovať objednávky alebo deaktivovať účty, aby sme toto riziko podvodných objednávok minimalizovali a chránili používateľov, ktorých účty boli napadnuté.

V niektorých krajinách majú zákazníci možnosť platby za nákupy formou faktúry. V prípade, že si vyberiete tento spôsob platby, spoločnosť Zalando Payments GmbH postúpi vaše meno a adresy, ktoré ste uviedli pri pokladni, externým ratingovým agentúram. Takto si môžeme byť istí, že na uvedených adresách ste skutočne prihlásený, alebo ste na nich zastihnuteľný. Zalando Payments GmbH posiela vaše meno a adresu externým ratingovým firmám, ak sa rozhodnete platiť bezhotovostným prevodom SEPA, na prevenciu rizík neplatenia, napr. z dôvodu zneužitia údajov. Typické indície, ktoré sa väčšinou kombinujú a zvyšujú pravdepodobnosť pokusu o podvod, sú:

 • Vaša adresa bola krátko pred vytvorením objednávky zmenená a/alebo sa nachádza v regióne so zvýšeným rizikom podvodu.
 • Vaša objednávka je mimoriadne rozsiahla /alebo obsahuje produkty, po ktorých je momentálne veľmi vysoký dopyt a/alebo bola vytvorená v čase, ktorý je pre váš región mimoriadne neobvyklý (napr. v noci).
 • V rámci objednávky bola zvolená platba na faktúru alebo inkaso.
 • Pred vytvorením objednávky môže dôjsť k podozrivým pokusom o prihlásenie sa do vášho účtu, ktorých vzorec pripomína automatický proces
 • Váš zákaznícky účet sa používa z podozrivej IP adresy.
 • Váš zákaznícky účet sa používa na neznámom a podozrivom zariadení.

Ak náš systém zaznamená pokus o podvod alebo zvýšené riziko podvodu, začne tím boja proti podvodom spoločnosti Zalando príslušný proces manuálnej kontroly. Pri zohľadnení rizika podvodu sa využívajú primerané preventívne opatrenia (napr. predbežné zablokovanie zákazníckeho účtu alebo obmedzenie ponúkaných spôsobov platby).

Títo poskytovatelia zhromažďujú a spracúvajú údaje pomocou súborov cookie a iných technológií sledovania a koncové určia zariadenie používané používateľom a ďalšie údaje vyplývajúce z používania webovej stránky. Pritom nedochádza k priradeniu týchto údajov konkrétnemu používateľovi.

V rámci objednávacieho procesu na našej webovej stránke využívam databázu poskytovateľa hodnotenia rizika pre koncové zariadenie používateľa. Toto hodnotenie rizika pravdepodobnosti pokusu o podvod zohľadňuje okrem iného to, či sa koncové zariadenie pripojilo prostredníctvom rôznych poskytovateľov služieb, či koncové zariadenie často mení svoju geografickú referenciu, koľko transakcií sa pomocou koncového zariadenia uskutočnilo a či sa používa pripojenie proxy.

Právny základ: Ak sa vaše údaje spracúvajú v rámci boja proti podvodom na váš účet, je právnym základom článok 6 odsek 1 písmeno b nariadenia GDPR. V opačnom prípade sa vaše údaje spracúvajú na základe článku 6 odseku 1 písmena f nariadenia GDPR pričom dôvodom sú naše oprávnené záujmy a záujmy iných používateľov rozpoznať a zabrániť podvodu a objasnenie trestných činov.

Výber spôsobov platby

Predtým ako vám pri nákupe poskytneme na výber dostupné spôsoby platby, uskutoční spoločnosť Zalando Payments GmbH skúmanie rizika a zohľadní celkové náklady objednávky pre spoločnosť Zalando. Na realizáciu skúmania rizika sa používajú dovtedy získané údaje o nákupe, údaje o platbe, údaje o bonite týkajúce sa vašich doterajších platieb, ako aj vaše profilové údaje (napríklad priezvisko, meno, dodacia a fakturačná adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia). Kontrola a vyhodnotenie prebieha automaticky a využívajú sa pri nich štatisticky odôvodnené odhadované hodnoty rizika výpadku v súvislosti s nami ponúkanými spôsobmi platby. V prípade, že je vo vašej krajine dostupná možnosť platby formou faktúry a vy si zvolíte túto možnosť, spoločnosť Zalando Payments GmbH môže postupovať vaše osobné údaje externým ratingovým agentúram s cieľom z týchto získať všeobecné informácie na účely hodnotenia častých rizík súvisiacich s platbou (napr. či je vaša adresa dôveryhodná a aktuálna) a takisto, v jednotlivých prípadoch, úverovú vierohodnosť údajov napríklad v súvislosti s otvorenými faktúrami a okolnosťami, ktoré priamo vedú k riziku nesplatenia platieb (napr. insolventnosť, odklad z dôvodu platobnej neschopnosti). Okrem toho Zalando Payments GmbH posiela vaše údaje externým ratingovým firmám za účelom posúdenia špecifických rizík neplatenia, ak ste sa rozhodli platiť bezhotovostným prevodom SEPA. V závislosti od krajiny sa môžu zohľadňované konkrétne údaje o bonite v rámci skúmania rizika líšiť.

Upozornenie

Informácie o agentúrach na posudzovanie úverovej schopnosti, ktoré sú zodpovedné za skúmanie rizika v jednotlivých krajinách a používaných údajoch o bonite, nájdete v časti „Informácie pre jednotlivé krajiny“.

Pri rozhodovaní sa o výbere ponúkaného spôsobu platby sa zohľadňujú aj celkové náklady konkrétneho spôsobu platby pre spoločnosť Zalando, ako aj dostupnosť tohto spôsobu platby v konkrétnej krajine. Takže sa môže stať, že zákazníkom viac neponúkneme určité spôsoby platby, ktoré pre nás predstavujú vyššie náklady, riziká alebo vyššie podiely vráteného tovaru, pri ktorých dochádza k nadpriemernému vracaniu tovaru (napríklad pri podiele vráteného tovaru vyššom ako cca 70 %) alebo pri ktorých sú vytvorené objednávky malé. Prispôsobenie dostupných spôsobov platby vedie k nižšiemu podielu vráteného tovaru, čo je udržateľnejšie a ekonomickejšie. Zároveň majú naši zákazníci naďalej možnosť, používať naše služby, pretože každému zákazníkovi ponúkneme minimálne jeden spôsob platby, pomocou ktorého môže nákup uskutočniť.

Riziko výpadku sa hodnotí pre každý jeden spôsob platby vo forme odhadovanej hodnoty. Ak dopadne skúmanie rizika pozitívne, môžeme vám ponúknuť všetky dostupné spôsoby platby. V opačnom prípade vám ponúkneme len určité spôsoby platby. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť dostupnosť spôsobu platby, sú napríklad:

 • Kombinácia mena a adresy sa nenašla. Toto sa môže stať pri preklepoch, presťahovaní, uzavretí manželstva alebo zmene bydliska.
 • Uviedli ste inú dodaciu adresu, balíkomat alebo adresu firmy ako je fakturačná adresa.
 • Máte nezaplatené pohľadávky.
 • V minulosti došlo pri niektorých spôsoboch platby ku chybám.

Výsledkom skúmania rizika je, že vám neponúkneme žiadny spôsob platby. Pokiaľ nesúhlasíte s nami ponúkaným spôsobom platby, môžete nám to oznámiť písomne listom alebo e-mailom na adresu ochrana-dat@zalando.sk. Váš názor znova zohľadníme a na základe toho prijmeme ďalšie rozhodnutie.

Právny základ: Právnym základom pre spracúvanie vašich údajov je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f GDPR a náš oprávnený záujem predchádzať nesplácaniu pôžičiek.

Kontrola bonity

Okrem údajov, ktoré už má spoločnosť Zalando Payments GmbH k dispozícii, sa pri vytváraní hodnôt pre skóre používajú aj údaje o bonite od externých agentúr na posudzovanie úverovej schopnosti. Hodnoty skóre sú štatisticky podložené odhadované hodnoty o budúcom riziku výpadku platieb u osoby a zobrazujú sa ako číselné hodnoty, napríklad percentá. Na tento účel spoločnosť Zalando Payments GmbH v našom mene postúpi osobné údaje potrebné na kontrolu vierohodnosti (vo všeobecnosti vaše meno a priezvisko, vašu adresu a v prípade potreby dátum narodenia alebo číslo sociálneho poistenia (v krajinách, kde sa to vyžaduje)) externým agentúram. Pri výpočet hodnoty skóre sa môžu zohľadniť aj údaje o adrese. Agentúra na posudzovanie úverovej schopnosti použije nami poskytnuté údaje na vyhodnotenie vaše bonity súvisiacej s konkrétnou faktúrou na základe matematicko-štatistického procesu.

Upozornenie

Informácie o agentúrach na posudzovanie úverovej schopnosti, ktoré sú poverené kontrolou bonity vo vašej krajine, nájdete v časti „Informácie pre jednotlivé krajiny“. Ak nie je vaša krajina uvedená, nevykonávame v nej žiadnu kontrolu bonity.

Podľa výsledku kontroly bonity, t. j. na základe toho, či je výsledok pozitívny alebo negatívny, uvidíte vhodné spôsoby platby, s ktorými môžete pokračovať v nákupe a ukončiť ho.

Pokiaľ s tým nesúhlasíte, môžete nám to oznámiť písomne alebo e-mailom na adresu ochrana-dat@zalando.sk. Váš názor znova zohľadníme a na základe toho prijmeme ďalšie rozhodnutie.

Právny základ: Právnym základom vyššie spomenutej kontroly bonity je článok 6 odsek 1 písmeno b nariadenia GDPR, pretože ten je potrebný na vykonanie potrebných predzmluvných opatrení. V opačnom prípade sa vaše údaje spracúvajú na základe článku 6 odseku 1 písmena f nariadenia GDPR pričom dôvodom sú naše oprávnené záujmy a záujmy iných používateľov predchádzať výpadkom platieb, rozpoznať a zabrániť podvodu a objasnenie trestných činov.

V prípade, že budete mať neuhradené faktúry, môžeme v spolupráci s poskytovateľmi služieb zasielať upomienky na zaplatenie. Ak napriek opakovaným upomienkam na zaplatenie nedôjde k úhrade dlhu, môžeme postúpiť údaje potrebné na poverenie poskytovateľa inkasných služieb na účely vymáhania dlhu. Prípadne môžeme dlh predať poskytovateľovi inkasných služieb, ktorý potom môže uplatniť nárok vo vlastnom mene. Informácie o inkasných agentúrach, ktoré sú poverené vymáhaním pohľadávok vo vašej krajine, nájdete v časti „Informácie pre jednotlivé krajiny“.

Právny základ: Právnym základom pre poskytovanie údajov v rámci vymáhania pohľadávok je čl. 6 odsek 1 písmeno b nariadenia GDPR, poskytovanie údajov v rámci predaja pohľadávok sa riadi čl. 6 odsekom 1 písmenom f nariadenia GDPR.

Vaše údaje používame aj v rámci dátových analýz, na účely reklamy a prieskumu trhu. Tým sledujeme najmä tieto ciele:

 • Rozdelenie do rôznych cieľových a používateľských skupín v rámci prieskumu trhu (segmentácia používateľov).
 • Informácie o rôznych cieľových skupinách a ich príslušných zvyklostiach a nákupných záujmoch.
 • Získanie poznatkov o demografii, záujmoch, nákupných zvyklostiach a zvyklostiach pri využívaní služieb našich používateľov, ako aj speňaženie týchto poznatkov v rámci reklamných služieb, ktoré poskytujeme tretím stranám.
 • Včasné rozpoznanie trendov v oblastiach módy a online nakupovania.
 • Vytváranie reklamy pre existujúcich zákazníkov.
 • Vytváranie priamej reklamy, napr. vo forme newslettrov.
 • Plánovanie, realizácia a kontrola úspechu reklamy, ktorá zodpovedá záujmom cieľových skupín (personalizovaná reklama).
 • Poznatky o spôsobe používania našich služieb (analýza používania).
 • Speňaženie vyššie uvedených poznatkov v rámci reklamných služieb pre inzerentov.

Informácie

Reklamné služby poskytuje v skupine Zalando aj spoločnosť Zalando Marketing Services GmbH. Na webovú stránku spoločnosti Zalando Marketing Services GmbH

Podľa účelu používane na dátové analýzy nami uložené údaje. Napríklad na analýza nákupného správania našich používateľov využívame súhrnné (agregované), štatistické, depersonalizované (anonymizované) profilové údaje alebo také údaje, ktoré je možné konkrétnej osobe priradiť len pomocou ďalších medzikrokov (pseudonymizované profilové údaje), ako aj údaje o nákupe a údaje o zariadeniach a prístupoch, aby sme pomocou dátovej analýzy mohli zistiť a analyzovať procesy nákupu. Získame tým anonymné alebo pseudonymizované poznatky o všeobecnom správaní používateľov pri využívaní našich služieb.

Vaše údaje spracúvame na základe zhodnotenia záujmov v rámci zachovania našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretích strán (to môžu byť napríklad inzertní partneri alebo predajcovia, ktorí sa zúčastňujú na partnerskom programe spoločnosti Zalando). Oprávnený záujem spoločnosti Zalando alebo tretej strany v súvislosti so spracovaním údajov vyplýva z konkrétnych účelov a, pokiaľ nie je uvedené inak, ide o záujmy z oblasti konkurencieschopnosti a hospodárstva.

Upozorňujeme, že aplikácie Zalando pre iOS už po 10. júni 2021 nebudú s tretími stranami zdieľať údaje na marketingové účely. Ak niektorá aplikácia pre iOS bude ešte stále ponúkať funkcie obsahujúce zdieľanie údajov s treťou stranou na marketingové účely, vaše údaje budú zdieľané len vtedy, ak pri otváraní stránky kliknete na možnosť „Súhlasím“.

Právne základy: Ak sa údaje spracúvajú na vyššie popísané účely s vaším súhlasom, je právnym základom článok 6 odsek 1 písmeno a nariadenia GDPR (súhlas). V opačnom prípade je právnym základom spracovania údajov článok 6 odsek 1 písmeno f nariadenia GDPR, pričom naše oprávnené záujmy sú súčasťou vyššie spomenutých účelov.

Vaše údaje používame na vývoj produktov a technológií, vrátane vývoja a zlepšovania personalizovaných služieb. Pritom používame agregované, pseudonymizované alebo anonymizované údaje a tiež algoritmy strojového učenia, napríklad výsledky nášho výskumu, ktoré umožňujú vytváranie odhadov, prognóz a analýz záujmov našich používateľov. Takto môžeme napríklad vyvíjať aplikácie, ktoré dokážu navrhnúť produkty zamerané na vaše záujmy a potreby, rozpoznať štýl a priradiť výrobky, ktoré skutočne zodpovedajú vašim záujmom. Údaje sa na účely vývoja produktov a technológií spracúvajú najmä s týmito cieľmi:

 • Vývoj a zlepšenie personalizovaných služieb a technológií pre dátové analýzy, reklamu a personalizované online nakupovanie.
 • Vývoj technológií a konceptov na zlepšenie TI bezpečnosti, na zabránenie podvodom a na zlepšenie ochrany údajov, napr. pomocou postupov pseudonymizácie, šifrovania a anonymizácie.
 • Vývoj a skúšanie softvérových riešení na optimalizáciu potrebných obchodných a logistických procesov.

Právne základy: Právnym základom pre spracovanie vašich údajov na účely vývoja produktov a technológií je článok 6 odsek 1 písmeno f nariadenia GDPR, pričom naše oprávnené záujmy sú súčasťou vyššie uvedených účelov.

Údaje poskytuje a spracúvame v prípade potreby pre administratívne a logistické procesy a na optimalizovanie obchodných procesov v rámci skupiny Zalando, aby sme ich mohli zefektívniť a zabezpečiť ich právnu istotu a plniť si svoje zmluvné a zákonné povinnosti (napr. obchodnoprávne a daňovoprávne povinnosti archivovania dokumentov). V rámci skupiny Zalando používame spolu mnoho systémov a technológií. Tak dokážeme ponúkať výhodné, bezpečné, ucelené a lepšie personalizované služby. Z tohto dôvodu majú rôzne spoločnosti v rámci skupiny Zalando prístup k vašim údajom, pokiaľ je to potrebné na plnenie účelov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Príklad

 • Ak kontaktujete zákaznícky servis služby Zalon, bude vaša otázka preposlaná spoločnosti Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG, ktorá ju spracuje. Spoločnosť Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG je v rámci skupiny Zalando zodpovedná za zákaznícky servis v nemecky hovoriacich krajinách. Ak to potrebné pre spracovanie vašej žiadosti, môže zamestnanec zákazníckeho servisu spoločnosti Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG získať prístup k vašim údajom uloženým u inej spoločnosti skupiny Zalando, napríklad k vašim údajom o objednávkach (napr. na vysvetlenie otázky o vrátenom tovare).

Údaje na účely obchodného riadenia a obchodnej optimalizácie sa spracúvajú napríklad aj z týchto dôvodov:

 • Poskytovanie a zlepšovanie zákazníckeho servisu.
 • Zabránenie alebo objasnenie trestných činov.
 • Zaistenie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti našich TI systémov.
 • Spracovanie hlásení o produktoch a iných obsahoch.

Právne základy: Právnym základom pre spracovanie vašich údajov na obchodné riadenie a obchodnú optimalizáciu je článok 6 odsek 1 písmeno f nariadenia GDPR, pričom naše oprávnené záujmy sú súčasťou vyššie uvedených účelov. Ak spracúvame vaše údaje na základe právnych predpisov, napr. daňovoprávnych povinností pre archivovanie dokumentov a kontrol prania špinavých peňazí, je právnym základom článok 6 odsek 1 písmeno c nariadenia GDPR.

Ak ste nám dali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, je v prvom rade právnym základom spracovania osobných údajov tento súhlas. Typy údajov, ktoré na základe vášho súhlasu spracúvame, závisia od účelu vášho súhlasu. Typické účely sú napríklad:

 • Registrácia na odber newslettrov.
 • Účasť na prieskumoch a štúdiách prieskumu trhu.
 • Zbieranie a uverejňovanie recenzií produktov.
 • Spracovanie mimoriadne citlivých údajov, na základe ktorých je napr. možné odvodiť vaše politické názory, náboženské alebo svetonázorové presvedčenia alebo váš zdravotný stav.
 • Zaznamenávanie telefonických hovorov, ktoré prebiehajú napr. na našej zákazníckej linke.
 • Poskytnutie vašich údajov tretím stranám alebo do krajiny mimo Európskej únie.
 • Spracovanie údajov o vašej polohe pomocou služby Google Maps v určitých prípadoch, napríklad aby sme vám mohli ponúknuť informácie o najbližšom odbernom mieste objednávky.

Oznámenia o zrušení

Súhlas udelený v minulosti môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou v budúcnosti, napr. poštou, listom alebo faxom.

Ak konkrétne služby túto funkciu podporujú, môžete svoj súhlas s odberom newslettrov, ako aj iných správ prispôsobiť alebo zrušiť v centre preferencií. Odkaz do centra preferencií nájdete v každom newslettri. Okrem toho sa v každom newslettri nachádza aj odkaz na zrušenie odberu.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Aké sú moje práva na ochranu osobných údajov?“.

Ak to právo na ochranu osobných údajov umožňuje, môžeme vaše údaje používať aj bez vášho súhlasu aj na nové účely, napríklad pri vykonávaní dátových analýz a pri ďalšom vývoji našich služieb a obsahu. Predpokladom na to je, aby tieto nové účely, na ktoré sa údaje použijú, neboli pri zhromažďovaní dotknutých údajov určené, prípadne aby neboli predvídateľné a boli v súlade s účelmi, na ktoré sa údaje pôvodne zhromažďovali. Napríklad môžu nové objavy v právnej alebo technickej oblasti a nové obchodné modely a služby viesť k nových účelom spracovania údajov.

3. Personalizované služby

Tou najvyššou prioritou je pre nás vývoj a poskytovanie personalizovaných funkcií a služieb. Ne závisle od miesta, času a použitých zariadení vám ponúkame individuálny zážitok z nakupovania a ponuku, ktoré je šitá pre vaše záujmy. Spracovanie vašich údajov na personalizáciu našich služieb je preto v spoločnosti Zalando neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti.

Príklady

 • Keď v aplikácii Zalando vytvoríte počas cestovania zoznam želaní, môžete si ho neskôr pozrieť a upraviť aj na webovej stránke Zalando.
 • Keď na webovej stránke Zalando vyhľadávate produkty, uložíme vaše údaje o vyhľadávaní. Takto vám môžeme pri ďalšej návšteve webovej stránky Zalando, ale aj aplikácie Zalando najprv ukázať výsledky, ktoré sú pre vás pravdepodobne zaujímavé.
 • Keď si do košíka vložíte výrobok, môžeme vám na základe predchádzajúcich objednávok a vráteného tovaru odporučiť výber vhodnej veľkosti oblečenia.
 • Ak ste sa prihlásili na odber newslettra, môžeme vám predstaviť výrobky, ktoré sa najlepšie hodia k vašim predchádzajúcim objednávkam.
 • Vaše predchádzajúce objednávky zohľadníme aj vtedy, keď vám navrhneme produkty, ktoré zodpovedajú vašim záľubám.

Pomocou personalizovaných služieb vám dokážeme ponúknuť lepšie, praktickejšie a bezpečnejšie služby. Na to používame uložené údaje o vašej osobe, aby sme služby prispôsobili vašim potrebám a záujmom. Na základe toho vám dokážeme ponúknuť relevantný obsah, ktorý lepšie zodpovedá vašim potrebám a záujmom. Samozrejme máte aj naďalej prístup ku všetkému obsahu. Pomocou personalizácie ale uvidíte relevantný obsah skôr alebo bude obsah zobrazený špeciálne pre vás (napr. vo forme individuálnych odporúčaných výrobkov).

Väčšina našich personalizovaných služieb vyžaduje zriadenie zákazníckeho účtu na to, aby sme mohli zhromažďovať údaje o vás a uložiť ich na jednom centrálnom mieste.

O vašom zákazníckom účte sa uložia údaje, ktoré zhromažďujeme o vašej osobe, ako aj vaše zákaznícke číslo (CustomerID). Zákaznícke číslo je náhodne vygenerované poradie čísel, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje. Vaše údaje sa priradia k vášmu zákazníckemu číslu, aby sme vám mohli priradiť zákaznícky účet. Okrem toho funguje zákaznícke číslo aj ako pseudonym.

Výber personalizovaného obsahu je možný v zásade na základe všetkých údajov, ktoré sme uložili o vašom zákazníckom účte.

Ak sa používajú údaje o zariadeniach a prístupoch, ktoré nie sú uložené k vášmu zákazníckemu účtu, použijú sa tieto údaje počas trvania služby na príslušnú personalizáciu len v pseudonymizovanej forme (tiež napr. v súvislosti s vaším zákazníckym číslom, ale nie v súvislosti s vaším menom alebo inými bezprostredne identifikovateľnými profilovými údajmi).

Nepoužívajú sa:

 • údaje o bonite
 • údaje poskytované pri akciách a prieskumoch
 • žiadosti
 • správy (napr. zo zákazníckeho servisu)

Vo svojom zákazníckom účte si môžete kedykoľvek pozrieť väčšinou údajov, ktoré ste v ňom uložili. V prípade potreby tam môžete tieto údaje aj upraviť a takýmto spôsobom ovplyvniť personalizáciu, napríklad uvedením svojich preferencií.

Pokiaľ sa personalizácia týka údajov o zariadeniach a prístupoch, môžete zabrániť zhromažďovaniu týchto údajov tak, že deaktivujete ich zhromažďovanie pomocou nástroja na sledovanie. Nezabudnite ale, že potom budete dostávať menej alebo žiadny personalizovaný obsah. Pamätajte na to, že na údaje používané na poskytovanie personalizovaných služieb sú potrebné aj na iné účely (vrátane poskytovania našich služieb). Zber na to používaných údajov sa pri deaktivácii tohto nástroja neskončí. Zobrazovaná reklama ale už nebude personalizovaná.

4. Informácie o webových stránkach a aplikáciách

Vaše údaje používame na poskytnutie možnosti prístupu na webové stránky a do aplikácií Zalando. Okrem údaje o zariadeniach a prístupoch, ktoré vznikajú pri používaní týchto služieb, závisí druh spracúvaných údajov ako aj účely ich spracovania najmä od toho, ako využívate funkcie a služby poskytované prostredníctvom našich služieb. Okrem toho používame údaje, ktoré vznikajú pri využívaní našich služieb, na zistenie, ako využívate našu online ponuku. Tieto informácie používame okrem iného v rámci personalizácie nakupovania, na zlepšenie našich služieb, ako aj na personalizovanú reklamu.

Konkrétneho poskytovateľa služby nájdete vždy v tiráži konkrétnej webovej stránky, prípadne príslušnej aplikácie.

Zbierame v zásade všetky údaje, ktoré nám poskytneme priamo cez naše služby.

Údaje o zariadeniach a prístupoch

Pri každom prístupu na náš server a do databáz vznikajú údaje o zariadeniach a prístupoch, ktoré sa zapíšu do takzvaných súborov protokolu servera. V nich uvedená IP adresa sa po skončení príslušného prístupu nakrátko anonymizuje, hneď ako nie je uloženie viac potrebné pre zachovanie funkčnosti konkrétnej webovej stránky.

Ak je to možné a na vašom je táto funkcia aktivovaná, zaznamenáme aj identifikačné číslo konkrétneho zariadenia (napr. takzvané „ID reklamy“, ak používate zariadenie so systémom Android, prípadne „Ad ID“, ak používate zariadenie so systémom Apple). Takéto rozpoznanie zariadenia umožní výrobca operačného systému vášho zariadenia a webové stránky a aplikácie ho dokážu načítať, aby vám na základe zvyklostí pri používaní mohli zobraziť obsah. Ak nemáte o túto možnosť záujem, môžete ju kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach svojho prehliadača alebo v systémových nastaveniach svojho zariadenia.

Prihlásenie

Pre používateľov, ktorí si vytvoria zákaznícky účet alebo sa zaregistrujú na inú službu, vytvoríme osobný prístup chránený heslom. Ak sa po prihlásení pomocou svojich prihlasovacích údajov neodhlásite, zostanete vo prihlásený väčšine našich služieb. V závislosti od druhu služby sa na to používa súbor cookie alebo podobná technológia. Táto funkcia vám umožňuje využívať časť našich služieb bez potreby opakovaného prihlásenia. Z bezpečnostných dôvodov vás ale ešte raz vyzveme, aby ste zadali svoje heslo, napríklad keď je potrebné zmeniť vaše profilové údaje alebo chcete vytvoriť objednávku. Ďalšie informácie nájdete v časti „Personalizované služby“.

Prídavné moduly sociálnych sietí

Naše služby môžu obsahovať prídavné moduly sociálnych sietí („plug-ins“) rôznych sociálnych sietí. Pomocou nich môžeme napríklad zdieľať obsah alebo odporučiť produkty. Prídavné moduly sú štandardne deaktivované a neodosielajú preto žiadne údaje. Prídavný modul môžete aktivovať kliknutím na príslušnú ikonu (napr. „aktivovať sociálnu sieť“). Prídavné moduly môžete ďalším kliknutím znova deaktivovať. Keď sú prídavné moduly aktivované, vytvorí váš webový prehliadač priame spojenie s webovými servermi konkrétnej sociálnej siete. Obsah prídavného modulu sa potom zo sociálnej siete prenesie priamo do vášho webového prehliadača a z neho sa pripojí k našej webovej stránke. Pripojením prídavného modulu získa sociálna sieť informácie o tom, že ste otvorili konkrétnu stránku našej webovej stránky a môže zbierať údaje o zariadeniach a prístupoch. Ak ste na sociálnej sieti prihlásený, môže sa táto návšteva priradiť k vášmu účtu na príslušnej sociálnej sieti. Ak s prídavným modulom interagujete, napríklad stlačíte tlačidlo „like“ alebo napíšete komentár, odošle váš prehliadač príslušnú informáciu priamo sociálnej sieti a tam ju uloží. Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšieho spracovania a používania sociálnou sieťou, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu súkromia týkajúce sa týchto údajov nájdete v oznámeniach o ochrane osobných údajov konkrétnej sociálnej siete, prípadne webových stránok. Odkazy nájdete v texte nižšie. Aj keď nie ste prihlásený na sociálnej sieti, môžu webové stránky s aktivovaným prídavným modulom sociálnych sietí odosielať tejto sociálnej sieti údaje. Pomocou aktívneho prídavného modulu sa pri každom otvorení webovej stránky používa súbor cookie s ID. Keďže váš prehliadač odošle tento súbor cookie pri každom pripojení bez opýtania na server, mohla by sociálna sieť v princípe vytvoriť profil o tom, ktoré webové stránky patriace k ID používateľa, ste otvorili. V tom prípade by bolo určite možné neskôr, napríklad pri ďalšom prihlásení na sociálnej sieti, priradiť toto identifikačné číslo konkrétnej osobe.

Prídavné moduly siete sociálnej Facebook

Na niektorých webových stránkach používané prídavné moduly sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Odkaz na vyhlásenie o ochrane osobných údajov siete Facebook nájdete tu: Informácie o ochrane osobných údajov siete Facebook.

Prídavné moduly sociálnej siete Twitter

Na niektorých webových stránkach používané prídavné moduly sociálnej siete Twitter, ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Odkaz na vyhlásenie o ochrane osobných údajov siete Twitter nájdete tu: Informácie o ochrane osobných údajov siete Twitter.

Prídavné moduly siete sociálnej Pinterest

Na niektorých webových stránkach používané prídavné moduly sociálnej siete Pinterest, ktorú prevádzkuje spoločnosť Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA („Pinterest“). Odkaz na vyhlásenie o ochrane osobných údajov siete Pinterest nájdete tu: Informácie o ochrane osobných údajov siete Pinterest.

Prihlásenie do sociálnej siete

V rámci našich služieb vám, pokiaľ možno, ponúkame možnosť registrovať sa u nás priamo pomocou svojho konta na sociálnej sieti. Ak chcete túto funkciu využiť, budete najprv presmerovaný k ponuke konkrétnej sociálnej siete. Tam vás vyzveme, aby ste sa prihlásili pomocou svojho používateľského mena a hesla. Vaše prihlasovacie údaje samozrejme nezistíme. Ak ste už prihlásený, tento krok preskočíte. Následne vám sociálna sieť oznámi a poprosí vás o potvrdenie toho, ktoré údaje nám chcete poskytnúť (napr. verejný profil, zoznam priateľov, e-mailovú adresu a aktuálne bydlisko). Pomocou poskytnutých údajov vytvoríme používateľský účet, pričom samozrejme neuložíme váš zoznam priateľov. Ďalšie trvalé prepojenie medzi vašim zákazníckym účtom a vašim účtom na sociálnej sieti sa nevytvorí. Okrem toho nám prevádzkovatelia sociálnych sietí poskytujú údaje zo sociálnych sietí.

Personalizácia nákupu

Pri využívaní našich služieb sa na personalizáciu nákupu používajú vzniknuté údaje o zariadeniach a prístupoch z analýzy používania. Podľa druhu služby sa používajú bežné technológie sledovania, ktoré využívajú webové majáky a súbory cookie na identifikovanie alebo porovnateľné ID (takzvaný tagging). Takýmto spôsobom zhromažďujú vaše údaje o zariadeniach a prístupoch aj naši reklamní partneri, aby nám počas vášho využívania našich služieb ohli poskytovať informácie o vašich záujmoch a demografické údaje (napríklad vek, pohlavie, región). Vďaka tomu vám môžeme ukázať reklamu a/alebo špeciálne ponuky a služby, ktorých obsah je prispôsobený vaším záujmom (napríklad odporučené produkty, ktoré vychádzajú z toho, že ste si v posledných dňoch prezerali len športové topánky). Našim cieľom pritom je vytvoriť čo najatraktívnejšiu ponuku a ukázať vám reklamu, ktorá zodpovedá vašim záujmom. Aj naďalej môžete samozrejme používať všetok obsah a funkcie. Táto optimalizácia stránky nám umožňuje ukázať vám najprv obsah a funkcie, ktoré sú pre vás relevantné. Optimalizáciu stránky zabezpečujú automaticky naše systémy, ktoré zistia, že používateľ si vo väčšej miere pozerá produkty a obsah určitej kategórie.

Zistiť viac

Ďalšie informácie nájdete v časti „Ako spoločnosť Zalando používa moje údaje na reklamu?

Ak si neželáte, aby sa stránka takýmto spôsobom optimalizovala, môžete túto funkciu kedykoľvek deaktivovať:

 • V obchode Zalando deaktivujte funkciu „spracovanie údajov“ (v aplikácii Zalando nájdete túto funkciu v ponuke informácií v položke „O nás“).
 • V ostatných službách deaktivujte webovú analýzu, prípadne analýzu aplikácie.

Informácie o súboroch cookie webovej stránky

Naše webové stránky používajú súbory cookie. Na to, aby ste naše webové stránky mohli navštíviť, nemusíte súbory cookie prijať. Upozorňujeme vás ale na to, že ak súbory cookie neprijmete, môžu naše webové stránky fungovať obmedzene. Vo svojom webovom prehliadači môžete nastaviť, či sa majú súbory cookie uložiť len o vašom súhlase.

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré váš webový prehliadač uloží, a ukladajú sa v nich určité nastavenia a údaje potrebné na výmeny informácie s naším webovým serverom.

V zásade poznáme dva rôzne druhy súborov cookie, takzvané súbory cookie relácie, ktoré sa po zatvorení prehliadača vymažú, a dočasné/trvalé súbory cookie, ktoré sa uložia na dlhší čas. Vďaka týmto uloženým súborom môžeme vhodným spôsobom zobraziť naše webové stránky a služby a uľahčujú ich používanie, napríklad tým, že uložia niektoré vami zadané údaje, ktoré nemusíte zadávať opakovane.

Súbory cookie, ktoré používajú naše webové stránky, môžu pochádzať od spoločnosti Zalando alebo od reklamných partnerov. Ak chcete prijať len súbory cookie od spoločnosti Zalando, ale nie súbory cookie od našich reklamných partnerov, môžete to nastaviť vo svojom prehliadači (napr. vyberiete možnosť „Blokovať súbory cookie tretích strán“). V lište ponuky vášho webového prehliadača sa spravidla pomocou funkcie pomoci zobrazí, ako môžete súbory cookie odmietnuť a vypnúť už prijaté súbory. Odporúčame vám, aby ste na sa po ukončení prehliadania našej webovej stránky úplne odhlásili zo spoločne používaných počítačov, ktoré sú nastavené tak, aby prijali súbory cookie a súbory flash cookie.

Pri poskytovaní našich služieb sa používajú tri kategórie súborov cookie:

 • Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre optimálnu navigáciu a obsluhu webovej stránky. Pomocou týchto súborov cookie môžeme napríklad vo funkcii nákupného košíka uložiť tovar, zatiaľ čo vy môžete pokračovať v nákupe. Nevyhnutné súbory cookie slúžia aj na uloženie niektorých údajov a nastavení, ktoré ste vykonali, aby ste ich nemuseli neustále opakovať, ako aj na to, aby sme obsah obchodu Zalando prispôsobili vašim individuálnym záujmom. Bez nevyhnutných súborov cookie nie je možné webovú stránku používať alebo bude jej používanie len obmedzené.
 • Štatistické súbory cookie: Tieto súbory cookie zhromažďujú údaje o zariadeniach a prístupoch na to, aby analyzovali používanie našej webovej stránky, napríklad akým spôsobom sa používajú niektoré časti webovej stránky (takzvané správanie počas prehliadania), ako rýchlo sa načíta obsah a či dochádza ku chybám. Tieto súbory cookie obsahujú len anonymné alebo pseudonymizované informácie a používajú sa len na to, aby sme našu webovú stránku vylepšili a zistili, čo našich používateľov zaujíma, a zmerali, aká účinná je naša reklama. Štatistické súbory cookie je možné zablokovať bez toho, aby sa tým ovplyvnil pohyb po webovej stránke a jej obsluha.
 • Marketingové súbory cookie („tracking cookies“): Tieto súbory cookie obsahujú identifikátory a zhromažďujú údaje o zariadeniach a prístupoch, aby prispôsobili persoanlizovanú reklamu na webových stránkach obchodu Zalando vašim individuálnym záujmom. Aj naši reklamní partneri, ktorí prevádzkujú online reklamné siete, zhromažďujú na našej webovej stránke údaje o zariadeniach a prístupoch. Tak dokážeme zobrazovať personalizovanú reklamu aj na iných webových stránkach a v aplikáciách od iných prevádzkovateľov a prispôsobiť ju vašim záujmom (tzv. retargeting). Marketingové súbory cookie je možné zablokovať bez toho, aby sa tým ovplyvnil pohyb po webovej stránke a jej obsluha. Prípadne nie je potom možná personalizácia nákupu.

Pre obchod Zalando sme vytvorili prehľady o všetkých používaných súborov cookie pre jednotlivé krajiny. Tieto prehľady nájdete v časti „Informácie o jednotlivých webových stránkach“.

Obchod App Store/inštalácia

Aplikácie Zalando sú dostupné na platformách prevádzkovaných tretími stranami, takzvaných obchodoch App Store (napr. Google Play a Apple App Store). Na stiahnutie je prípadne potrebná registrácia v konkrétnom obchode App Store. Spoločnosť Zalando nemá žiadny vplyv na spracovanie vašich údajov súvisiacich s registráciou a používaním obchodov App Store. Za to je zodpovedný len prevádzkovateľ takéhoto konkrétneho obchodu. V prípade potreby sa informujte priamo u konkrétneho prevádzkovateľa obchod App Store.

Zdieľanie obsahu

Ak vami používaný operačný systém disponuje vlastnou funkciou zdieľania obsahu v aplikácii, môžete ju v našich aplikáciách otvoriť pomocou tlačidla zdieľania alebo odporučenia a následne zdieľať obsah alebo odporučiť produkty. Podľa toho, ktorou funkciou vaše zariadenie, prípadne operačný systém, disponuje a podľa konfigurácie vášho zariadenia, môžete týmto spôsobom použiť na zdieľanie aj sociálne siete.

Chceli by sme vás ale upozorniť na to, že pri funkcii zdieľania používanej v našich aplikáciách ide o funkciu, ktorá je súčasťou operačného systému. Nezískame žiadne vedomosti od príjemcoch a obsahu vašej komunikácie. Ďalšie informácie o funkcii zdieľania a možnostiach jej konfigurácie vám poskytne výrobca vášho zariadenia.

To, ktoré sociálne siete môžete použiť na zdieľanie obsahu, závisí od toho, či ste členom danej sociálnej siete a ako je nakonfigurovaný váš účet a zariadenie. Ďalšie informácie nájdete v príslušných oznámeniach o ochrane osobných údajov príslušnej vami používanej sociálnej siete.

Služby závisiace od polohy

Funkcie niektorých našich aplikácií používajú na získanie údajov o vašej polohe službu lokalizácie vášho zariadenia. Toto sa deje s cieľom ponúknuť vám služby závisiace od polohy a obsah, ktorý je prispôsobený vašej aktuálnej polohe. Napríklad vám môže aplikácia zobraziť obchody vo vašej blízkosti a navrhnúť produkty, ktoré sa hodia k poveternostným podmienkam vo vašej aktuálnej polohe. Ak aplikácii povolíte prístup k službe lokalizácie, budeme pravidelne dostávať údaje o vašej polohe. Z týchto údajov nevytvárame žiadne profily o pohybe.

Služba push

Naše aplikácie vás môžu pomocou push oznámení informovať o konkrétnych udalostiach alebo témach aj vtedy, keď nie je aplikácia práve aktívna. Push oznámenia sú forma oznámení špecifická pre aplikácie, s ktorou vás môžeme priamo osloviť. Ak tieto oznámenia nechcete dostávať, môžete službu push kedykoľvek deaktivovať vo svojich nastaveniach zariadenia a v nastaveniach v aplikácii.

Ak ste službu push oznámení aktivovali, bude vášmu zariadeniu pridelené špecifické push ID. Bez push ID vám z technických dôvodov nemôžeme zasielať žiadne push oznámenia. Pri push ID ide o zašifrované náhodne generované poradia čísiel.

Systémové oprávnenia

Pre niektoré funkcie musia mať naše aplikácie prístup k určitých rozhraniam a údajom vášho zariadenia. Podľa toho, ktorý operačný systém používate, to vyžaduje čiastočne aj váš výslovný súhlas. Následne vám vysvetlíme, ktoré oprávnenia (pokiaľ sú tieto relevantné pre spracovanie vašich údajov) si naša aplikácia vyžiada a pre aký typ funkcií sú tieto oprávnenia potrebné. Nastavenia oprávnení môžete kedykoľvek prispôsobiť v systémových nastaveniach svojho zariadenia.

 • Lokalizačné služby/údaje o polohe: Oprávnenie na prístup k lokalizačnej službe vášho zariadenia je potrebné na to, aby aplikácia získala prístup k polohe určenej vaším zariadením. Ak tento prístup nepovolíte, nebude možno zobrazenie obsahu závislé od polohy možné, alebo bude možné len obmedzene.
 • Oprávnenia/push oznámenia: Oprávnenie je potrebné na používanie služby push. Pri niektorých zariadeniach je toto oprávnenie štandardne aktivované pre všetky aplikácie.
 • Prístup k uloženým fotografiám: Oprávnenie je potrebné na to, aby mala aplikácia prístup k uloženým fotografiám (prístup na čítanie) alebo mohla do vášho zariadenia uložiť fotografie vytvorené priamo aplikáciou (prístup na zapisovanie).
 • Kamera: Toto oprávnenie je potrebné na to, aby mohla aplikácia používať funkciu kamery vášho zariadenia, napríklad na vytvorenie fotografií alebo na zachytenie QR kódu. Príslušná aplikácia použije kameru len vtedy, keď v aplikácii zvolíte konkrétnu funkciu.
 • Použitie mobilných dát (iOS) alebo prístup ku všetkých sieťami a sieťovým spojeniam (Android): Pri používaní alebo inštalácii niektorých aplikácií sa tieto oprávnenia preveria, aby mohla aplikácia pomocou internetového pripojenia vo vašom zariadení (prostredníctvom WiFi alebo mobilných dát) prenášať údaje. Toto oprávnenie je potrebné na to, sa mohli vaše údaje v aplikácii preniesť na náš server, napríklad v rámci vyhľadávania.
 • Zmena alebo vymazanie obsahu USB pamäte/SD karty a načítanie obsah USB pamäte/SD karty: Tieto oprávnenia sú potrebné na to, aby mohla príslušná aplikácia uložiť alebo opätovne načítať údaje v pamäti alebo na doplnkovom pamäťovom médiu používanom vo vašom zariadení. Príslušná aplikácia načíta len údaje, ktoré sa uložili v súvislosti s používaním tejto aplikácie.

Naše webové stránky a aplikácie obsahujú súbory cookie a podobné technológie sledovania reklamných partnerov, ktorí prevádzkujú online reklamné siete. Takýmto spôsobom môžu naši reklamní partneri zhromažďovať údaje o zariadeniach a prístupoch a prezentovať vám personalizovanú reklamu aj na iných webových stránkach a v iných aplikáciách od iných poskytovateľov, ktorá je zameraná na vaše záujmy (napr. reklama, ktorá je prispôsobená tomu, aké produkty ste si v minulosti v obchode Zalando prezerali).

Ďalšie informácie nájdete v časti „Ako spoločnosť Zalando používa moje údaje na reklamu?

Spracovanie svojich údajov pre retargeting môžete kedykoľvek deaktivovať:

 • V obchode Zalando môžete na to deaktivovať funkciu „Spracovanie údajov“. V aplikácii Zalando nájdete túto funkciu v ponuke informácií v bode „O nás“. V e-shope Zalando nájdete túto funkciu hneď vedľa odkazu, pomocou ktorého ste sa dostali na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
 • V ostatných službách na to deaktivujte analýzu používania.
 • Pre iné webové stránky a aplikácie je možné retargeting deaktivovať prostredníctvom zúčastnených online reklamných sietí, ako aj na stránke pre deaktiváciu aliancie European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): Deaktivovať ďalšiu reklamu.

Vo všetkých našich službách používame bežné technológie sledovania na vyhodnotenie údaje o zariadeniach a prístupoch. Takto sa dozvieme, ako našu ponuku vo všeobecnosti naši používatelia využívajú. Pritom sa používajú identifikačné súbory cookie a porovnateľné identifikátory. Takýmto spôsobom sa dozvieme, ktorý obsah a témy sú mimoriadne obľúbené, v ktorom čase sa naše služby používajú najviac, z akých regiónov (až do úrovne mesta) sa naše služby používajú a ktoré prehliadače a zariadenia vo všeobecnosti naši používatelia používajú.

Okrem toho vykonávame príležitostne v rámci analýzy používania takzvané A/B testy. A/B testy sú špeciálnym variantom analýzy používania. A/B testovanie (známe aj ako split testing) je postup na porovnanie dvoch verzií webovej stránky alebo aplikácie a získanie vedomostí o tom, ktorá verzia dosahuje lepší výkon, je obľúbenejšia alebo dokáže pre používateľov rýchlejšie vyhľadať želaný obsah. Vytvorením verzie A a verzie B a testovaním obidvoch verzií je možné získať údaje, na základe ktorých je možné ľahšie a rýchlejšie prijať rozhodnutia o zmenách služieb a obsahu.

Typy nástrojov na sledovanie používaných na našich webových stránkach a v aplikáciách nájdete v časti „Informácie o jednotlivých webových stránkach“.

Tam nájdete aj informácie o deaktivácii analýzy používania.

Spracovanie svojich údajov pre analýzu používania môžete kedykoľvek deaktivovať:

 • V obchode Zalando môžete na to deaktivovať funkciu „Spracovanie údajov“. V aplikácii Zalando nájdete túto funkciu v ponuke informácií v bode „O nás“. V e-shope Zalando nájdete túto funkciu hneď vedľa odkazu, pomocou ktorého ste sa dostali na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
 • V ostatných službách na to deaktivujte analýzu používania.

5. Informácie o stránkach fanpage na sociálnych sieťach

Spoločnosť Zalando prevádzkuje profily na sociálnych sieťach Facebook a Instagram (takzvané „fanpages“). Na týchto stránkach fanpage zverejňujeme a zdieľame obsah, ponuky a odporúčania produktov. Pri každej interakcii na našich stránkach fanpage alebo iných webových stránkach siete Facebook alebo Instagram zhromažďuje ich prevádzkovateľ pomocou súborov cookie a podobných technológií údaje o vašom správaní. Prevádzkovatelia stránky fanpage môžu vidieť všeobecné štatistiky o záujmoch a demografické znaky (napríklad vek, pohlavie, región) návštevníkov stránky fanpage. Ak používate sociálnu sieť, stanovujú druh, rozsah a účely spracúvania údajov na sociálnych sieťach v prvom rade prevádzkovatelia sociálnych sietí.

Zodpovednú spoločnosť skupiny Zalando, ktorá pôsobí ako poskytovateľ zodpovedný za obsah stránky fanpage, nájdete v údajoch o tiráži konkrétnej stránky fanpage.

Sociálne siete Facebook a Instagram poskytuje vždy spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko („Facebook“).

Ak s nami komunikujete priamo cez naše stránky fanpage alebo s nami chcete zdieľať osobný obsah, je za spracovanie vašich údajov zodpovedná spoločnosť Zalando. Výnimka platí pre nasledovné spracovanie údajov pri analýze používania (náhľady stránok), v tomto prípade sme zaň zodpovední spolu so sieťou Facebook.

Spracovanie vašich údajov spoločnosťou Facebook

Nezabudnite, že Facebook spracúva vaše údaje pri používaní našich stránok fanpage aj na vlastné účely, ktoré nie sú popísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Na takéto procesy spracúvania údajov spoločnosťou Facebook nemáme žiadny vplyv. Preto odporúčame prečítať si informácie o ochrane údajov konkrétnej sociálnej siete:

Keď navštívite naše stránky fanpage, zhromaždí spoločnosť Zalando v zásade všetky správy, obsah a ostatné informácie, ktoré priamo na nich napíšete, napríklad keď na tejto stránke niečo zverejníte alebo nám pošlete súkromnú správu. Ak máte na danej sieti vytvorený účet, môžeme samozrejme vidieť aj vaše verejné informácie, napríklad vaše používateľské meno, informácie vo vašom verejnom profile a obsah, ktorý zdieľate s verejnou cieľovou skupinou. Ďalšie informácie nájdete v časti „Aké údaje spoločnosť Zalando spracúva?“.

Analýza používania (Page Insights)

Pri každej interakcii so stránkami fanpage zhromažďuje Facebook pomocou súborov cookie a podobných technológií údaje o správaní pri návšteve stránky fanpage. Na základe toho získajú prevádzkovatelia stránky fanpage takzvané „page insights“. Page insights obsahujú len štatistické, depersonalizované (anonymizované) údaje o návštevníkoch stránky fanpage, ktoré nie je možné priradiť žiadnej konkrétnej osobe. K osobným údajom, ktoré sa používajú na vytvorenie page insights („údaje page insights“) nemáme žiadny prístup. Údaje page insights vyberá a pripravuje len sieť Facebook.

Pomocou page insights získame poznatky o tom, ako sa naše stránky fanpage používajú, aké záujmy majú ich návštevníci, a ktoré témy a obsah sú mimoriadne zaujímavé. Vďaka tomu môžete naše stránky fanpage optimalizovať, napríklad pri plánovaní a výbere nášho obsahu ho môžeme lepšie zamerať na záujmy a zvyklosti pri používaní našich návštevníkov.

Za spracovanie vašich údajov používaných na poskytovanie page insights je zodpovedná spoločnosť Zalando spolu so sieťou Facebook. Na tieto účely sme spolu so sieťou Facebook uzavreli dohodu o tom, ktoré povinnosti týkajúce sa ochrany údajov podľa nariadenia GDPR týkajúce sa spracovania údajov page insights musí každá zo spoločností splniť.

Ďalšie informácie o page insights

Dohodu so sieťou Facebook si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Dôležitý obsah tejto dohody (vrátane zoznamu údajov page insights) pre vás zhrnula spoločnosť Facebook tu: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Právne základy: Ak ste súhlasili s vyššie uvedeným vytvorením page insights zo strany siete Facebook, je právnym základom článok 6 odsek 1 písmeno a nariadenia GDPR (súhlas). V opačnom prípade je právnym základom článok 6 odsek 1 písmeno f nariadenia GDPR, pričom naše oprávnené záujmy sú súčasťou vyššie spomenutého účelu.

Vaše práva na ochranu osobných údajov popísané v časti „Aké sú moje práva na ochranu osobných údajov?” vznikajú samozrejme s ohľadom na spracovanie vašich údajov v súvislosti s našimi stránkami fanpage.

Na spracovanie vašich údajov z page insights spolu so spoločnosťou Facebook sme sa s touto spoločnosťou dohodli, že Facebook bude v prvom rade zodpovedný za to, aby vám poskytol informácie o spracovaní vašich údajov z page insights a umožnil vám uplatniť si vaše existujúce práva na ochranu údajov (napr. právo na zrušenie súhlasu) podľa nariadenia GDPR. Bližšie informácie o vašich právach na ochranu osobných údajov v súvislosti s page insights a spôsob, ako si ich môžete uplatniť priamo u spoločnosti Facebook, nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Tip

Svoju žiadosť môžeme poslať aj spoločnosti Zalando a my ju potom posunieme spoločnosti Facebook.

6. Newsletter

Ponúkame vám rôzne služby v rámci newslettra, ktorá zahŕňajú nasledovné

 • inšpirujúci obsah, napr. aktuálne informácie o trhoch, trendoch, ponukách, výpredajoch, kategóriách;
 • pripomienky, napr. keď sa zníži cena tovaru vo vašom zozname želaní, ak ste zabudli niečo vo svojom nákupnom košíku alebo ak ste požiadali o zaslanie pripomienky;
 • dotazníky, ktoré majú napríklad za úlohu zistiť, či sa vám kúpený tovar páči;
 • personalizované odporúčania tovarov, ak na základe vašich predchádzajúcich objednávok vychádzame z toho, že vás tento tovar zaujal;
 • aktualizácie od influencerov a značiek, ktoré ste na našich stránkach pravdepodobne sledovali.

Ak ste sa prihlásili na odber newslettra, sú vám k dispozícii niektoré z vyššie uvedených služieb (v závislosti od rozsahu vášho predplatného). Okrem toho existujú newslettre pre konkrétne služby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou určitej služby.

Takto môžu napr. členovia klubu Lounge by Zalando Shopping získať nárok na newsletter Lounge by Zalando Shopping. Newsletter Lounge by Zalando Shopping potrebujete na to, aby ste mohli byť informovaný o aktuálnych ponukách platných len krátky čas a mohli tak využiť výhody tohto nákupného klubu.

Pri posielaní našich newslettrov, ktoré vyžadujú váš súhlas (napr. newsletter Zalando Shop), používame takzvaný proces double opt in (prihlásenie pomocou potvrdzovacieho e-mailu) alebo single opt in (prihlásenie len zadaním e-mailovej adresy) (v závislosti od krajiny), t. j. newsletter zasielame len vtedy, ak ste predtým jasne vyjadrili svoj súhlas s aktivovaním newslettra. Ak je vo vašej krajine nariadený proces double opt in, musíte najprv potvrdiť, že vami zadaná e-mailová adresa je skutočne vašou e-mailovou adresou. Na tento účel vám pošleme oznámenie e-mailom a poprosíme vás, aby ste kliknutím na odkazy uvedene v e-maili potvrdili, že ste majiteľom uvedenej e-mailovej adresy. Toto opatrenie môžeme vynechať, ak ste už pri podobnej príležitosti potvrdili, že ste majiteľom tejto e-mailovej adresy.

Nastavenia služieb newslettra môžete kedykoľvek nezávisle zmeniť. V prípade Zalando Shop a Lounge by Zalando môžete svoje nastavenia zmeniť v príslušnom centre preferencií (www.zalando.[locale]/messages pre Zalando Shop a https://www.zalando-lounge.de/myaccount/newsletter pre Lounge by Zalando) – navštívte centrum preferencií, aby sme sa mohli čo najlepšie prispôsobiť vašim želaniam a záujmom.

Je možné, že niekedy dostanete e-mail s pripomienkou vtedy, keď ste vo svojom nákupnom košíku nechali tovar a neodhlásili ste sa. Ak tieto upozornenia dostávať nechcete, môžete svoje preferencie spravovať prihlásením sa do svojho profilu a deaktivovaním políčka „Upozornenia na tovar“ v kategórii „Vaše newslettre“.

Okrem toho môžete dostávať newsletter s reklamnými oznamami spoločnosti Zalando aj bez prihlásenia sa na jeho odber (s výhradou práv pre podmienky hospodárskej súťaže), napr. individuálne odporúčania podľa vášho posledného nákupu. Ďalšie s tým súvisiace informácie nájdete v časti „Individuálne odporúčania produktov e-mailom a službou push“.

Aby sme vám mohli ponúkať lepšie personalizovaný obsah, zhromažďuje spoločnosť Zalando údaje na základe vašej predchádzajúcej spolupráce so spoločnosťou Zalando a využívaním jej služieb. Ak napríklad otvoríte náš newsletter častejšie, je to pre nás informácia, že vás zaujíma a vaše požiadavky s ohľadom na frekvenciu a obsah e-mailov sú splnené.

Ak od náš už nechcete dostávať žiadne e-maily, môžete sa z odberu kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu, ktorý sa nachádza v každom newslettri a reklamnom oznámení, ktoré od nás dostávate. Okrem toho môžete poslať oznámenie v textovej podobe (napr. e-mail, fax, list) aj spoločnosti skupiny Zalando, ktorá je zodpovedná za príslušný newsletter. Ak je k dispozícii centrum preferencií (napr. pre služby Lounge by Zalando a obchod Zalando), môžete sa z odberu newslettra odhlásiť aj v tomto centre.

Ak sa chcete odhlásiť z odberu newslettra alebo ak narazíte na problémy, napíšte e-mail na adresu ochrana-dat@zalando.sk.

Odhlásenie odberu newslettra

Na odhlásenie newslettrov z obchodu Zalando môžete použiť odkaz na odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maili s newslettrom. Ak ste sa prihlásili aj na odber newslettrov z iného obchodu Zalando, napríklad Lounge by Zalando alebo Zalando Outlets, použite odkaz na odhlásenie v týchto newslettroch alebo napíšte e-mail na adresu ochrana-dat@zalando.sk a informujte nás o tom, že sa chcete odhlásiť z odberu týchto newslettrov. Pamätajte na to, že odhlásenie jednej služby Zalando neznamená automatické odhlásenie ostatných služieb.

Ak ste sa prihlásili na odber newslettra, uložíme dočasne vašu IP adresu a čas vášho prihlásenia a vaše potvrdenie. Takýmto spôsobom môžeme dokázať, že ste sa skutočne prihlásili na odber newslettra a ďalej dokážeme identifikovať prípadné neoprávnené použitie vaše e-mailovej adresy.

Údaje o zariadeniach a prístupoch zhromažďujeme vtedy, keď nejakým spôsobom použijete newslettre, transakčné e-maily a push oznámenia. V rámci vyhodnotenie tohto druhu obsahujú newslettre odkazy na obrazové súbory, ktoré sú uložené na našich webových serveroch. Keď nejaký newsletter otvoríte, nahrá e-mailový program tieto obrazové súbory z nášho webového servera. Údaje o zariadeniach a prístupoch zhromažďujeme pod náhodne vygenerovaným ID číslom (ID newslettra), ktoré použijeme na vašu identifikáciu len s vaším výslovným súhlasom. Takto dokážeme zistiť, či a kedy ste newsletter otvorili. Odkazy nachádzajúce sa v newslettroch obsahujú vždy vaše ID nwwslettra, aby sme mohli zistiť, ktorý obsah ste si prečítali. Na personalizovanie komunikácie zbierame, otvárame a klikáme na údaje, aby sme vám mohli posielať relevantné informácie. Údaje pre ID newslettra agregujeme a priradíme váš odber newslettra k vášmu zákazníckemu účtu, aby sme mohli personalizovať obsah newslettra podľa vašich záujmov a zvyklostí a any sme mohli štatisticky analyzovať spôsob používania služby newslettra našich používateľov.

Takáto personalizácia nákupu je dôležitou súčasťou newslettrov obchodu Zalando. Túto personalizáciu môžete takto kedykoľvek odmietnuť tak, že na webovej stránke Zalando zmeníte svoje nastavenia v časti „Preferencie údajov“.

Tieto údaje spojíme s inými údajmi, ktoré sme získali v rámci analýzy používania, pokiaľ ste si na našej webovej stránke zvolili analytické sledovanie v časti „Preferencie údajov“.

Prípadne môžete toto zobrazovanie obrázkov deaktivovať vo svojom e-mailovom programe. V takomto prípade sa ale newsletter nemusí zobrazovať úplne správne.

7. Individuálne odporúčania produktov e-mailom alebo prostredníctvom služby push

V rámci našich služieb vám ukazujeme informácie a ponuky spoločnosti Zalando na základe vašich záujmov. Obmedzený výber odporúčaní produktov, dotazníky, ako aj žiadosti o hodnotenie výrobkov od nás dostanete aj vtedy, keď ste sa neprihlásili na odber newslettra. Pri výbere individuálnych odporúčaní produktov používame najmä údaje z vašich predchádzajúcich nastavení pri dodržaní zákonných nariadení.

Ďalšie informácie o personalizácii individuálnych odporúčaní nájdete v časti „Personalizované služby“.

Ak od nás nechcete dostávať žiadne individuálne odporúčania produktov e-mailom, môžete túto možnosť kedykoľvek odmietnuť tak, že kliknete na odhlasovací odkaz nachádzajúci sa v každom e-maili alebo napíšete e-mail na adresu ochrana-dat@zalando.sk. Nastavenia push správ môžete deaktivovať v aplikácii Zalando v časti Môj účet > Nastavenia > Notifikácie.

8. Kupóny

Údaje získané z objednávky kupónov Zalando použijeme na kontrolu a spracovanie objednávky, ako aj na odoslanie a uplatnenie kupónu. To zahŕňa aj zaznamenanie a spracovanie údajov súvisiacich s použitím kupónu, najmä s cieľom zabrániť podvodu.

Na tieto účely uložíme tieto ďalšie údaje:

 • dátum vystavenia,
 • hodnota kupónu,
 • kód kupónu,
 • údaje o personalizácii (ak ste ich uviedli),
 • meno osoby oprávnenej na použitie kupónu (pri kupónov naviazaných na konkrétnu osobu),
 • čas uplatnenia kupónu,
 • meno osoby, ktorý kupón využila, a ID zákazníckeho účtu použitého na uplatnenie kupónu.

9. Ako používa spoločnosť Zalando moje údaje na reklamu?

Vaše údaje používame my a naši reklamní partneri na personalizovanú reklamu, ktorú vám zobrazujeme v službách Zalando a na webových stránkach a v aplikáciách iných predajcov. Na to používame my a naši reklamní partneri internetové technológie, ktoré sú na trhu bežne dostupné. Takto môžeme reklamu zamerať cielene a zobrazovať len reklamu a ponuky, ktoré sú pre vás skutočne relevantné. To nám umožňuje lepšie vyhovieť potrebám našich používateľov podľa personalizácie a hľadania nových produktov a dlhodobo vzbudiť váš záujem o naše služby prostredníctvom personalizovaného zážitku z nakupovania.

Upozorňujeme, že aplikácie Zalando pre iOS už po 10. júni 2021 nebudú s tretími stranami zdieľať údaje na marketingové účely. Ak niektorá aplikácia pre iOS bude ešte stále ponúkať funkcie obsahujúce zdieľanie údajov s treťou stranou na marketingové účely, vaše údaje budú zdieľané len vtedy, ak pri otváraní stránky kliknete na možnosť „Súhlasím“.

Príklad

Ak na webovej stránke reklamného partnera obchodu Zalando vyhľadáte športové topánky, môžeme tieto informácie zohľadniť pri hľadaní produktu v obchode Zalando. Takto vám môžeme napríklad v kategórii „topánky“ zobraziť najskôr športové topánky alebo vám ich odporučiť priamo v informačnom kanáli na domovskej stránke. Ak sa s nami vo svojom zákazníkom účte podelíte o svoje preferencie alebo ste u nás už kúpili športový tovar, môžeme v odporúčaniach zohľadniť aj tieto informácie.

K formátom reklamy spoločnosti Zalando a jej reklamných partnerov patria prezentácie v obchode Zalando (v rámci optimalizácie stránky a aplikácie), reklamné inzeráty na sociálnych sieťach (napr. Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Video Ads) a reklamné plochy na online reklamných sieťach používaných spoločnosťou Zalando, ako napríklad DoubleClick spoločnosti Google.

Zalando Marketing Services GmbH

Reklamné služby poskytuje v skupine Zalando aj spoločnosť Zalando Marketing Services GmbH. Na webovú stránku spoločnosti Zalando Marketing Services GmbH

Spoločnosť Zalando nepredáva žiadne osobné údaje. Ak si inzerenti rezervujú u spoločnosti Zalando Marketing Services GmbH reklamný formát, nezískajú bez vášho výslovného súhlasu žiadne údaje, pomocou ktorých by vás mohli kontaktovať alebo identifikovať. Naši inzerenti od nás dostanú len anonymné, agregované správy s informáciami o efektivite a dosahu nami poskytovaných reklamných služieb. Tieto správy sú založené na vlastných zhromaždených údajoch spoločnosti Zalando Marketing Services GmbH, čiastočne zohľadnite aj súhrnné správy, ktoré dostávame od našich reklamných partnerov a sociálnych sietí. Z tohto napríklad vyplýva, aký účinok majú naše reklamné služby na predaj v rôznych skupinách zákazníkov.

Na vytvorenie cieľových skupín používame naše vlastné poznatky z dátovej analýzy o správaní pri používaní našich služieb a nákupoch našich používateľov a zákazníkov, ako aj z nášho prieskumu trhu o segmentácii používateľov, ktoré sme aplikovali na údaje o používateľoch spoločnosti Zalando. Pritom zohľadňujeme najmä agregované, pseudonymizované alebo anonymizované údaje o nákupe, vyhľadávané výrazy, údaje o záujmoch a demografické profilové údaje, ako aj údaje o zariadeniach a prístupoch.

Príklad

Cieľovou skupinou môže byť napríklad: „Ženy vo veku 25 až 35 rokov, ktoré sa vyznajú v móde a zaujímajú sa o šport a v poslednom roku si objednali produkt značky Adidas“.

Naši reklamní partneri majú možnosť poskytnúť nám dodatočne vlastné zhromaždené údaje na segmentovanie používateľov. Reklamní partneri sa musia spoločnosti Zalando zaviazať, že jej poskytnú len súhrnné, zašifrované údaje, prípadne údaje anonymné pre spoločnosť Zalando tak, aby sme tieto údaje nemohli priradiť k žiadnej konkrétnej osobe, najmä k žiadnemu konkrétnemu používateľovi obchodu Zalando. Pri niektorých cieľových skupinách je potrebné cieľovú skupinu vytvoriť na základe prehliadania používateľov. To je napríklad v prípade, kedy sa má reklama zobraziť len tým používateľom, ktorí v poslednom čase navštívili konkrétnu webovú stránku alebo vyhľadávali konkrétny obsah.

Vyššie spomenuté informácie používame v rámci optimalizácie stránky, aby sme vám mohli predstaviť relevantné odporúčané produkty a obsah, ak hľadáte výrobky, otvoríte si svoj informačný kanál alebo ste navštívili kategóriu produktov. Optimalizácia stránky a aplikácie je založená na súboroch cookie a podobných identifikačných technológiách na zber pseudonymizovaných údajov a údajov o zariadeniach a prístupoch. Tieto údaje nepoužívame na identifikovanie vaše osoby, ale slúžia len na pseudonymné vyhodnotenie vášho používania našich služieb. Vaše údaje sa v žiadnom prípade nikdy trvalo nespájajú s nami uloženými údajmi o vašej osobe. Pomocou tejto technológie vám môžeme ukazovať produkty a/alebo špeciálne ponuky a služby, ktorých obsah je založený na údajoch o zariadeniach a prístupoch (napríklad reklama, ktorá vychádza z toho, že ste si v posledných dňoch prezerali len športové oblečenie).

Ak si neželáte, aby sa stránka takýmto spôsobom optimalizovala, môžete túto funkciu kedykoľvek deaktivovať:

 • V obchode Zalando môžete na to deaktivovať funkciu „Spracovanie údajov“. V aplikácii Zalando nájdete túto funkciu v ponuke informácií v bode „O nás“. V e-shope Zalando nájdete túto funkciu hneď vedľa odkazu, pomocou ktorého ste sa dostali na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
 • V ostatných službách deaktivujte webovú analýzu, prípadne analýzu aplikácie. Pamätajte na to, že na údaje používané optimalizáciu stránky a aplikácie sú potrebné aj na iné účely (vrátane poskytovania našich služieb). Zber na to používaných údajov sa pri deaktivácii tohto nástroja neskončí. Zobrazovaná reklama ale už nebude viac personalizovaná.

Ak zobrazujeme reklamu vo formátoch sociálnych sietí (napr. YouTube, Facebook, Instagram), máme možnosť príslušnej sociálnej sieti poskytovať zašifrované informácie o používateľoch služieb Zalando (napr. údaje o zariadeniach a prístupoch, ako napríklad ID reklamy a súborov cookie, e-mailové adresy), o ktorých si myslíme, sa hodia k inzerentom, prípadne že vykazujú určité znaky (napr. veková skupina, región, záujmy).

Konkrétna sociálna sieť potom nami poskytnuté údaje zašifruje buď na naše poverenie ako sprostredkovateľa alebo so súhlasom dotknutej siete a ukáže používateľovi (ak má tento účet na danej sociálnej sieti) v rámci používateľského vzťahu nami zakúpenú reklamu.

Ak nechcete, aby sme vaše údaje používali na poskytovanie personalizovanej reklamy na sociálnych sieťach, môžete poskytovanie svojich údajov deaktivovať:

 • V obchode Zalando môžete na to deaktivovať funkciu „Spracovanie údajov“. V aplikácii Zalando nájdete túto funkciu v ponuke informácií v bode „O nás“. V e-shope Zalando nájdete túto funkciu hneď vedľa odkazu, pomocou ktorého ste sa dostali na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
 • V ostatných službách deaktivujte webovú analýzu, prípadne analýzu aplikácie.

Ak ste súhlasili s poskytovaním svojich údajov sociálnej sieti, môžete svoj súhlas kedykoľvek zrušiť.

Navyše máte možnosť deaktivovať používanie svojich údajov na personalizovanú reklamu na vami používaných sociálnych sieťach priamo u konkrétnych prevádzkovateľov týchto sietí. Ďalšie informácie vám poskytneme na adrese:

Facebook (Facebook, Instagram):

Google (reklamná sieť Google, YouTube, vyhľadávač Google):

Reklamní partneri, ktorí prevádzkujú online reklamnú sieť, môžu v obchode Zalando a na webových stránkach a v aplikáciách iných poskytovateľov používať súbory cookie a podobné technológie na zber pseudonymizovaných údajov o vašom správaní počas využívania služieb na základe údajov o zariadeniach a prístupoch. Títo reklamní partneri používajú získané údaje na zistenie, s akou pravdepodobnosťou patríte do nami oslovenej cieľovej skupiny a zohľadnia tieto informácie pri výbere reklamných inzerátov na reklamných plochách zobrazovaných vo svojej online reklamnej sieti. Táto štandardná internetová technológia sa označuje výrazom retargeting (cielená reklama). Retargeting nám umožňuje zmenu reklamy, ktorá je pre vás pravdepodobne relevantná a meranie efektívnosti a dosahu reklamných prostriedkov, ale aj kontrolu vyúčtovania našich reklamných partnerov za zapnuté kampane.

Ďalšie informácie získate od prevádzkovateľov konkrétnych reklamných plôch a online reklamných sietí poverených ich poskytovaním. Prehľad reklamných partnerov a informácie o deaktivovaní nájdete v časti „Informácie o jednotlivých webových stránkach“.

Spracovanie svojich údajov pre retargeting môžete kedykoľvek deaktivovať:

 • V obchode Zalando môžete na to deaktivovať funkciu „Spracovanie údajov“. V aplikácii Zalando nájdete túto funkciu v ponuke informácií v bode „O nás“. V e-shope Zalando nájdete túto funkciu hneď vedľa odkazu, pomocou ktorého ste sa dostali na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
 • V ostatných službách na to deaktivujte analýzu používania.
 • Na našich webových stránkach je možné retargeting deaktivovať prostredníctvom zúčastnených online reklamných sietí, ako aj na stránke pre deaktiváciu aliancie European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): Deaktivovať ďalšiu reklamu.

Pamätajte na to, že na údaje používané na retargeting sú potrebné aj na iné účely (vrátane poskytovania našich služieb). Zber na to používaných údajov sa pri deaktivácii tohto nástroja neskončí. Zobrazovaná reklama ale už nebude personalizovaná.

10. Komu poskytneme moje osobné údaje?

Spoločnosť Zalando poskytne vaše údaje len ak to dovoľuje nemecké a európske právo na ochranu osobných údajov. Veľmi intenzívne spolupracujeme s niektorými poskytovateľmi služieb, napríklad v oblasti zákazníckeho servisu (napr. poskytovatelia zákazníckej linky), s poskytovateľmi technických služieb (napr. prevádzkovatelia výpočtových centier) alebo s logistickými spoločnosťami (napr. doručovacie spoločnosti ako DHL). Títo poskytovatelia služieb môžu vaše údaje spracúvať v zásade len podľa mimoriadnych podmienok v našej zákazke. Ak ich využívame ako sprostredkovateľov, získajú títo poskytovatelia služieb prístup k vašim údajom len v rozsahu a na dobu, ktorá je potrebná na poskytnutie konkrétnej služby. Ak nakupujte u partnera spoločnosti Zalando, poskytneme mu niektoré údaje (napr. vaše meno a dodaciu adresu), aby vám objednaný tovar doručiť.

V rámci skupiny Zalando používame spolu mnoho systémov a technológií. To nám umožňuje ponúknuť vám lepšie, bezpečnejšie, jednotnejšie a zaujímavejšie služby. Preto získajú prístup k vašim údajom tie spoločnosti a oddelenia skupiny Zalando, ktoré ich potrebujú na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností alebo na plnenie konkrétnych funkcií v rámci skupiny Zalando.

Príklady

 • Ak kontaktujete zákaznícky servis služby Zalon, bude vaša otázka preposlaná spoločnosti Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG alebo Zalando Customer Care International Se & Co. KG, ktorá ju spracuje. Obidve tieto spoločnosti skupiny Zalando sú v skupine zodpovedné za zákaznícky servis. Ak je to potrebné na spracovanie vašej žiadosti, môžu obidve tieto spoločnosti skupiny Zalando získať prístup k údajom uloženým v iných spoločnostiach skupiny Zalando, napríklad k údajom o vašej objednávke.
 • Ak vytvoríte objednávku, odošlú sa údaje o nej a o platbe spoločnosti Zalando Payments GmbH. Spoločnosť Zalando Payments GmbH je v rámci skupiny Zalando zodpovedná za vybavenie platby.

Pri expedícii objednávok spolupracujeme s externými poskytovateľmi kuriérskych služieb (napr. DHL). Títo poskytovatelia od nás dostanú nasledovné údaje na realizáciu konkrétnej zákazky:

 • vaše meno,
 • vaša dodacia adresa,
 • prípadne vaše poštové smerovacie číslo (ak svoju objednávku chcete poslať odosiela do balíkomatu DHL),
 • príp. vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo (ak vás chce poskytovateľ prepravných služieb informovať e-mailom alebo telefonicky, napríklad o očakávanom dátume doručenia alebo vám poslať PIN kód pre odberné miesto).

V rámci partnerského programu Zalando umožňujme iným predajcom (takzvaným partnerom Zalando) predávať svoje produkty (takzvaný partnerský tovar Zalando) cez obchod Zalando. Obchod Zalando slúži v rámci partnerského programu Zalando ako platforma na predaj, prostredníctvom ktorej sa vytvárajú kúpne zmluvy. Po príslušným partnerským tovarom Zalando sa potom zobrazí text „Predaj a odoslanie naším partnerom“, ako aj názov konkrétneho partnera Zalando.

Ak si objednáte takýto partnerský tovar Zalando, odošle ho spravidla priamo partner Zalando. Na tieto účely mu poskytneme vaše údaje o nákupe. Tie zahŕňajú:

 • podrobnosti o objednanom partnerskom tovare Zalando,
 • vaše meno,
 • vaša dodacia adresa
 • príp. vaše poštové číslo (ak si želáte, aby bola objednávka doručená na odberné miesto).

V mnohých prípadoch, prípadne v niektorých krajinách, poskytneme partnerovi aj vašu e-mailovú adresu alebo vaše telefónne číslo, ale len vtedy, keď je to potrebné na doručenie tovaru.

Aj keď si v obchode Zalando kúpite tovar od partnera Zalando, zostáva spoločnosť Zalando zodpovedná za spracovanie vašich údajov. Vaše údaje sa nespracuje partner Zalando ani na objednávku partnera Zalando. Spoločnosť Zalando zaistí, aby partner Zalando v rámci partnerského programu Zalando nemal žiadnu kontrolu nad spracovaním vašich údajov. Ak si v obchode Zalando kúpite tovar alebo produkty od partnera Zalando, poskytne spoločnosť Zalando tomuto partnerovi len vyššie uvedené údaje, ktoré tento partner potrebuje na poskytnutie služby, t. j. zvyčajne na expedovanie vami zakúpeného tovaru. Ak spoločnosť Zalando poskytne vaše údaje partnerovi Zalando z vyššie uvedených dôvodov, zabezpečí spoločnosť Zalando v zmluvných dohodách so svojimi partnermi, aby títo partneri spracúvali vaše údaje len na vyššie uvedené účely.

Nezabudnite, že partneri Zalando majú vlastné nariadenia o ochrane osobných údajov. Tieto nájdete spravidla na stránkach týchto partnerov obchodu Zalando a/alebo na webovej stránke príslušného partnera. Spoločnosť Zalando nie je zodpovedná za tieto nariadenia a postupy spracovania údajov partnerov Zalando.

Aby sme vám mohli poskytovať naše služby, spolupracujeme s poskytovateľmi technických služieb. K týmto poskytovateľom patria napríklad spoločnosti Telekom Deutschland GmbH, Salesforce.com EMEA Ltd. alebo Amazon Web Services, Inc. Ak tieto spoločnosti spracúvajú vaše údaje mimo Európskej únie, môže sa stať, že sa vaše údaje prenesú do krajiny s menšou mierou ochrany osobných údajov aká je štandardná v Európskej únii. Spoločnosť Zalando v týchto prípadoch zaistí, aby títo poskytovatelia služieb zmluvne alebo iným spôsobom garantovali rovnakú úroveň ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Zalando ponúka rôzne možnosti platby, ako napríklad platbu vopred, platbu kreditnou kartou, platbu pomocou služby PayPal alebo platbu na faktúru. Na tento účel môžeme poskytnúť platobné údaje poskytovateľom platobných služieb, s ktorými spolupracujeme. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov poskytovateľmi platobných služieb nájdete v ich smerniciach o ochrane osobných údajov:

Spolupráca s externými agentúrami na posudzovanie úverovej schopnosti v rámci boja proti podvodom, výber spôsobu platby a kontrola bonity závisí od konkrétnej krajiny, aby sa takto zohľadnili osobitosti a požiadavky jednotlivých krajín. V časti Informácie pre jednotlivé krajiny nájdete informácie o tom, s ktorými poskytovateľmi platobných služieb a agentúrami na posudzovanie úverovej schopnosti spolupracujeme v jednotlivých krajinách. Nájdete tam aj špeciálne informácie o ochrane údajov, ktoré vám poskytneme z poverenia príslušných poskytovateľov platobných služieb a agentúr na posudzovanie úverovej schopnosti.

Spolupráca s externými inkasnými agentúrami závisí od konkrétnej krajiny, aby sa takto zohľadnili osobitosti a požiadavky jednotlivých krajín. V časti Informácie pre jednotlivé krajiny nájdete informácie o tom, s ktorými inkasnými agentúrami spolupracujeme v jednotlivých krajinách. Nájdete tam aj špeciálne informácie o ochrane údajov, ktoré vám poskytneme z poverenia príslušných poskytovateľov platobných služieb a agentúr na posudzovanie úverovej schopnosti.

V rámci reklamných kampaní poskytujeme na základe práva na ochranu osobných údajov prevádzkovateľom sociálnych sietí určité údaje. Ďalšie informácie nájdete v časti „Ako spoločnosť Zalando používa moje údaje na reklamu?“.

Upozorňujeme, že aplikácie Zalando pre iOS už po 10. júni 2021 nebudú s tretími stranami zdieľať údaje na marketingové účely. Ak niektorá aplikácia pre iOS bude ešte stále ponúkať funkcie obsahujúce zdieľanie údajov s treťou stranou na marketingové účely, vaše údaje budú zdieľané len vtedy, ak pri otváraní stránky kliknete na možnosť „Súhlasím“.

Ak sme zaviazaní na základe rozhodnutia úradu alebo súdu alebo v rámci právneho postihu alebo trestného stíhania, poskytneme vaše údaje v prípade potreby úradom pre trestné stíhanie alebo iným tretím stranám.

Využívame poskytovateľov služieb umelej inteligencie, aby sme vám ponúkli vhodnú ponuku produktov a prispôsobili vám náš obsah. Ak spracúvajú vaše údaje mimo Európskej únie, môže to znamenať, že vaše údaje sa prenášajú do krajiny s nižším štandardom ochrany údajov, ako je Európska únia. V takýchto prípadoch spoločnosť Zalando zabezpečí, aby príslušní poskytovatelia služieb zmluvne alebo inak zaručili rovnocennú úroveň ochrany údajov.

Ak organizujeme súťaže a propagačné akcie v spolupráci s inými spoločnosťami, osobné údaje zhromaždené v rámci súťaže alebo propagačnej akcie môžu byť poskytnuté aj týmto spoločnostiam, napríklad ak je to potrebné v súvislosti so súťažou na poskytnutie výhry.

11. Aké sú moje práva na ochranu osobných údajov?

Podľa príslušných zákonných predpokladov vám prislúchajú tieto práva na ochranu osobných údajov: Právo na informácie (článok 15 nariadenia GDPR), právo na vymazanie (článok 17 nariadenia GDPR), právo na opravu (článok 16 nariadenia GDPR), právo na obmedzenie spracovania (článok 18 nariadenia GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 nariadenia GDPR), právo sťažovať sa na úrade pre ochranu osobných údajov (článok 77 nariadenia GDPR), právo na zrušenie súhlasu (článok 7 odsek 3 nariadenia GDPR), ako aj právo na námietku proti určitým opatreniami pri spracovaní údajov (článok 21 nariadenia GDPR). Ak si chcete svoje práva na ochranu osobných údajov uplatniť, môžete sa kedykoľvek obrátiť na náš tím pre ochranu osobných údajov na adrese ochrana-dat@zalando.sk. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontaktné osoby.

Dôležité upozornenia:

 • Aby sme zaistili, že pri žiadostiach o informácie sa vaše osobné údaje nedostanú k tretím stranám, pripojte k svojej žiadosti e-mailom alebo poštou dostatočný preukaz totožnosti.

Tip

Spravidla stačí, ak nám túto žiadosť pošlete z e-mailovej adresy, ktorá je uvedená vo vašom zákazníckom účte.

 • Väčšinu svojich údajov si môžete vo svojom účte zmeniť sami. V ostatných prípadoch kontaktujte zákaznícky servis.
 • Kompetencie úradov na ochranu osobných údajov sa riadia sídlom zodpovedajúceho úradu. Obrátiť sa ale môžete na ľubovoľný úrad na ochranu osobných údajov v každom členskom štáte Európskej únie, najmä vo vašom bydlisku, ktorý vaše problémy potom posunie príslušným úradom. Príslušným zodpovedným úradom pre spoločnosť Zalando je berlínsky splnomocnenec pre ochranu údajov a slobodu informácií, Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlín, Nemecko.
 • Ate ste udelili súhlas so spracovaním vašich údajov, môžete ho kedykoľvek zrušiť. Zrušenie nemá žiadny vplyv na spracovanie vašich údajov pred zrušením súhlasu.
 • Spracovanie údajov na účely reklamy, vrátane priamej reklamy (aj pri vytváraní dátových analýz) môžete kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť.
 • Ak sa pri spracovaní vašich údajov opierame o zhodnotenie záujmov podľa článku 6 odseku 1 písmena f nariadenia GDPR (napr. hlásenie o údajoch o bonite externej agentúra na posudzovanie úverovej schopnosti), môžete podať proti takémuto spracovaniu námietku. Pri podaní námietky vás prosíme o vysvetlenie dôvodov, prečo nemáme vaše údaje spracúvať. V prípade odôvodnenej námietky túto situáciu posúdime a buď prestaneme údaje spracúvať alebo spracovanie prispôsobíme alebo vám oznámime naše nevyhnutné chránené záujmy, na základe ktorých môžeme v spracovaní pokračovať.

12. Kedy moje údaje vymažete?

Vaše osobné údaje uložíme na tak dlho, ako to bude potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, najmä na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností. Prípadne uložíme vaše osobné údaje aj na iné účely, ak alebo pokiaľ nám to umožňuje zákon, vrátane ochrany právnych nárokov.

Keď svoj zákaznícky účet zrušíte, vymažeme všetky vaše osobné údaje. Ak nie je zo zákonných dôvodov možné vymazať všetky vaše osobné údaje alebo ak to nie je potrebné, dotknuté údaje sa zablokujú pre ďalšie spracovanie.

Čo sa myslí zablokovaním?

Keď sa údaje zablokujú, zaistí sa tým obmedzenie prístupových práv a iné technické a organizačné opatrenia, aby malo k dotknutým údajom prístup čo najmenej zamestnancov. Títo zamestnanci smú zablokované údaje používať naďalej na vyššie uvedené účely (napr. pri kontrole daní v rámci predloženia daňovému úradu).

K zablokovaniu dôjde napríklad v týchto prípadoch:

 • Vaše údaje o objednávke a platbe, prípadne ďalšie údaje podliehajú spravidla rôznym zákonným povinnostiam archivovať dokumenty, napríklad povinnostiam vyplývajúcim z Obchodného zákonníka a daňového zákona. Zákon nás zaväzuje tieto údaje archivovať na účely daňových kontrol a auditov po dobu desať rokov. Až potom môžeme tieto údaje s konečnou platnosťou vymazať.
 • Aj keď vaše údaje nie sú predmetom žiadnej povinnosti týkajúcej sa ich archivácie, nemusíme v zákonom stanovených prípadoch vymazať a namiesto toho ich najprv zablokovať. To platí najmä v prípadoch, v ktorých budú tieto údaje možno potrebné na ďalšie plnenie zmluvy alebo právne konanie alebo ochranu práva (napr. pri reklamáciách). Smerodajným kritériom pre trvanie takéhoto blokovania sú potom zákonné premlčacie lehoty. Po uplynutí relevantných premlčacích lehôt sa dotknuté údaje s konečnou platnosťou vymažú.

Váš užívateľský účet bude vymazaný, ak o to požiadate, alebo v prípade dlhodobej nečinnosti (po 5 rokoch bez nákupov a ak na vašom účte nebola aktivita počas 13 mesiacov).

Pred vymazaním je možné v zákonom dovolených prípadoch od vymazania upustiť, pokiaľ ide o anonymné alebo pseudonymizované údaje a vymazaním sa by sa znemožnilo alebo vážne ohrozilo spracovanie na vedecké účely skúmania alebo na štatistické účely.

13. Ako chráni spoločnosť Zalando moje údaje?

Vaše osobné údaje prenášame v bezpečnej šifrovanej podobe. To platí pre vašu objednávku aj pre prihlasovacie údaje. Využívame pri tom kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). Naše webové stránky a ostatné systémy okrem toho zabezpečujeme pomocou technických a organizačných opatrení proti strate, poškodeniu, prístupu, zmene alebo spracovaniu údajov nepovolanými osobami.

14. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

V súvislosti s ďalším vývojom našich webových stránok a aplikácií a implementáciou nových technológií s cieľom zlepšovania našich služieb môžu byť potrebné zmeny v týchto informáciách o ochrane osobných údajov. Preto vám odporúčame, aby ste si z času na čas toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opätovne prečítali.

15. Kontaktné osoby

Náš tím pre ochranu osobných údajov môžete kedykoľvek v prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov, ako aj uplatňovania svojich práv, kontaktovať na adrese ochrana-dat@zalando.sk.

Ak chcete kontaktovať priamo nášho dozorného úradníka pre ochranu údajov, pošlite svoju žiadosť poštou na dole uvedenú adresu a na zásielke uveďte text „do rúk dozorného úradníka pre ochranu údajov“:

Datenschutz
Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Nemecko
Telefax: +49 (0)30 2759 46 93
E-Mail: ochrana-dat@zalando.sk

16. Informácie o konkrétnych službách

Spracovanie údajov sa môže v jednotlivých službách líšiť. Na tomto mieste sa môžete informovať o existujúcich odchýlkach medzi jednotlivými službami.

Informácia o službe štýlového poradenstva

Ak ste členom Zalando Plus, môžete kontaktovať našich stylistov a využiť službu osobného nákupného poradenstva. Najskôr sa prostredníctvom krátkeho dotazníka podelíte o svoje predstavy. Uvediete, aká móda sa Vám páči, na akú príležitosť by to malo byť, kategórie a popis výrobkov, ako aj to, aký štýl a strih uprednostňujete. Vaše odpovede si uložíme, aby sme mohli zlepšiť kvalitu služieb a lepšie reagovať na Vaše potreby v rámci tohto zmluvného vzťahu. V prípade ďalších otázok budete môcť kontaktovať svojho nákupného poradcu v odpovedi na e-mail s odporúčaniami.

Dotazník a e-maily pre štýlové poradenstvo sa používajú na základe článku 6, ods. 1, vety 1, písm. b GDPR s cieľom poskytovania tejto služby ako súčasti členstva v Zalando Plus. Údaje získané z dotazníka a e-mailov uchovávame. Nasledovné údaje uchovávame po dobu, ktorú si vyžaduje účel, na ktorý sú určené:

 • Meno a priezvisko
 • Vek
 • Pohlavie
 • Veľkosť oblečenia a obuvi
 • Miesto trvalého pobytu
 • Správy
 • Výrobky, ktoré vyhovujú Vašim potrebám/o ktoré máte záujem na základe Vašich odpovedí v dotazníku a histórie Vašich objednávok

Viac informácií o kritériách pre určenie doby uchovávania v týchto informáciách o ochrane osobných údajov v bode 12. Kedy budú moje údaje vymazané?

Google Maps

Stránka Lounge by Zalando využíva službu Google Maps, ktorú pre používateľov z krajín EHP a Švajčiarska zabezpečuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko a pre všetkých ostatných používateľov spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (spolu „Google“). Táto služba umožňuje nájsť najbližšie miesto vyzdvihnutia objednávky podľa toho, kde sa zákazník Lounge by Zalando práve nachádza. Aby bolo možné využívať službu Google Maps, musí byť váš webový prehliadač spojený so serverom, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google a ktorý sa môže nachádzať v USA. Pre prípad, že by boli osobné údaje prenášané do USA, so spoločnosťou Google máme uzavreté štandardné zmluvné doložky.

Ak otvoríte kartu služieb Google na našej webovej stránke počas toho, ako ste prihlásený do profilu Google, môže spoločnosť Google túto udalosť spojiť s vaším profilom Google. Ak si neželáte, aby k takémuto priradeniu k vášmu profilu Google došlo, je potrebné, aby ste sa pred otvorením naše stránky s kontaktmi odhlásili z profilu Google. Spoločnosť Google uloží vaše údaje a použije ich na účely reklamy, prieskumu trhu a personalizovaného zobrazovania služby Google Maps. Spoločnosti Google môžete zakázať, aby o vás zhromažďovala údaje.

Bližšie informácie nájdete v časti Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google a Doplnkové podmienky používania služby Google Maps.

Právne základy spracovania údajov: Právnym základom je na základe vášho súhlasu čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. a nariadenia GDPR.

Push notifikácie z webovej stránky

Ponúkame Vám možnosť prihlásiť sa na odber push notifikácií z webovej stránky, aby ste boli vždy načas informovaní o najnovších ponukách Lounge by Zalando. Na tento účel a na to, aby bolo technicky možné notifikácie posielať, zhromažďujeme osobné údaje. Údaje, ktoré zhromažďujeme na tento účel, zahŕňajú osobné údaje ako informácie o webovom prehliadači, nastavenie jazyka, časové pásmo, token zariadenia, push adresa, kedy ste sa pripojili na internet a na ktoré odkazy ste klikli.

Vaše údaje budú zdieľané s treťou spoločnosťou – Urban Airship Inc., 1125 West Burnside, Suite 401, Portland, Oregon/USA. USA sú krajina, ktorá v zmysle nariadenia EÚ 2016/679 nespĺňa primeranú úroveň ochrany osobných údajov, čo okrem iného znamená, že vládne agentúry v USA môžu mať právo na prístup k Vašim údajom bez dostupnosti účinných nápravných opatrení. Lounge by Zalando overuje dodatočné opatrenia na zabezpečenie primeraných úrovní ochrany údajov. Týka sa to prijatia primeraných nástrojov, ako sú štandardné zmluvné doložky, ktoré boli schválené Európskou komisiou.

Ak chcete vypnúť službu posielania push notifikácií, aktualizujte nastavenia svojho vyhľadávača na týchto miestach:

Google Chrome: Otvorte Chrome/Nastavenia/Ochrana súkromia a Bezpečnosť/Nastavenia stránky/Notifikácie/

Firefox: Otvorte Firefox/Preferencie/Ochrana súkromia a bezpečnosť/Skrolujte do Povolení/ Vyberte Nastavenia notifikácií

Safari: Otvorte Safari/Preferencie/Webové stránky/Notifikácie

Právnym základom pre spracovanie je Váš súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Údaje sa budú spracúvať len počas obdobia, kedy je to nevyhnutné na daný účel.

17. Informácie pre konkrétne krajiny

Spracovanie údajov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Na tomto mieste sa môžete informovať o existujúcich odchýlkach medzi jednotlivými krajinami.

Poskytovatelia služieb kontroly bonity

Poskytovateľom služieb kontroly bonity pre spotrebiteľov v Nemecku je spoločnosť CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80802 München.

Detailné informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti CRIF GmbH podľa článku 14 nariadenia GDPR, najmä informácie o obchodnom účele, o účeloch uloženia údajov, o príjemcoch údajov, ako aj o vašich právach na ochranu údajov v súvislosti so spoločnosťou CRIF GmbH nájdete tu: https://www.crif.de/datenschutz.

Poskytovatelia inkasných služieb

Poskytovateľmi inkasných služieb v Nemecku sú spoločnosti:

 • Alektum GmbH, Augustenstrasse 79, 80333 München;
 • Riverty Services GmbH, Gütersloher Strasse 123, 33415 Verl;
 • COEO Inkasso GmbH, Postfach 10 03 20, 41521 Dormagen;
 • Sirius Inkasso GmbH, Berliner Str. 93, 40880 Ratingen;
 • Pair Finance GmbH, Hardenbergstraße 32, 10623 Berlin.

Poskytovatelia služieb kontroly bonity

Poskytovateľom služieb kontroly bonity pre spotrebiteľov v Rakúsku je spoločnosť CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80802 München, DE.

Detailné informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti CRIF GmbH podľa článku 14 nariadenia GDPR, najmä informácie o obchodnom účele, o účeloch uloženia údajov, o príjemcoch údajov, ako aj o vašich právach na ochranu údajov v súvislosti so spoločnosťou CRIF GmbH nájdete tu: https://www.crif.de/datenschutz.

Poskytovatelia inkasných služieb

Poskytovateľmi inkasných služieb v Rakúsku sú spoločnosti:

 • Alektum GmbH, Schwedenplatz 2, 1010 Wien;
 • Infoscore austria GmbH, Weyringergasse 1, 1040 Wien;
 • COEO Inkasso GmbH, Hutweidengasse 22, 1190 Wien;
 • PAIR Collect GmbH, Kohlmarkt 8-10, Wien.

Poskytovatelia služieb kontroly bonity

Poskytovateľom služieb kontroly bonity pre spotrebiteľov vo Švajčiarsku je spoločnosť CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80802 München, DE.

Detailné informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti CRIF GmbH podľa článku 14 nariadenia GDPR, najmä informácie o obchodnom účele, o účeloch uloženia údajov, o príjemcoch údajov, ako aj o vašich právach na ochranu údajov v súvislosti so spoločnosťou CRIF GmbH nájdete tu: https://www.crif.de/datenschutz.

Poskytovatelia inkasných služieb

Poskytovateľmi inkasných služieb vo Švajčiarsku sú spoločnosti:

 • Alektum AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug;
 • Infoscore Inkasso AG, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren;
 • PAIR Finance Suisse GmbH, Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich.

Poskytovatelia služieb kontroly bonity

Poskytovateľom služieb kontroly bonity pre spotrebiteľov v Holandsku je spoločnosť Experian Nederland B.V., Grote Marktstraat 49, 2511 BH Den Haag, Holandsko.

Poskytovatelia inkasných služieb

Poskytovateľmi inkasných služieb v Holandsku sú spoločnosti:

 • Alektum BV, Zekeringstraat 48-1, 1014 BT Amsterdam;
 • Infoscore Nederland BV, K. R. Poststraat 90-5, 8441 ER Heerenveen;
 • COEO Incasso BV, Wilhelminakade 159, 3072 AP Rotterdam;
 • PAIR Finance B.V., Binnenbaardt 8, 8532 BP Lemmer.

Poskytovatelia služieb kontroly bonity

Poskytovateľom služieb kontroly bonity pre spotrebiteľov v Belgicku je spoločnosť Focum Belgium BVBA, Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem.

Poskytovatelia inkasných služieb

Poskytovateľmi inkasných služieb v Belgicku sú spoločnosti:

 • Alektum BV, Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen;
 • Infoscore Nederland BV, K. R. Poststraat 90-5, 8441 ER Heerenveen, NL;
 • PAIR Finance BV, Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam NL.

Poskytovatelia služieb kontroly bonity

Poskytovateľom služieb kontroly bonity pre spotrebiteľov vo Švédsku je spoločnosť Creditsafe i Sverige AB, Box 320, 401 25 Göteborg.

Poskytovatelia inkasných služieb

Poskytovateľmi inkasných služieb vo Švédsku sú spoločnosti:

 • Alektum Group AB, Nils Ericsonsgatan 17, Box 111 08, 404 23 Göteborg;
 • Gothia Inkasso, Box 1143, 432 15 Varberg;
 • Lowell Sverige AB, Kungsgatan 57 A, 111 22 Stockholm;
 • PAIR Finance Sweden AB, c/o Greenstep, Holländargatan 17 B, 111 60 Stockholm.

Poskytovatelia služieb kontroly bonity

Poskytovateľom služieb kontroly bonity pre spotrebiteľov v Nórsku je spoločnosť Experian AS, Karenslyst Alle 8 B, PO Box 5275 Majorstuen, 0303 Oslo, Nórsko.

Poskytovatelia inkasných služieb

Poskytovateľmi inkasných služieb v Nórsku sú spoločnosti:

 • Alektum AS, Nedre Langgate 20, Postboks 2370, 3103 Tønsberg;
 • Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik;
 • Lowell Norge AS, Postboks 6354, Etterstad, 0604 Oslo.

Poskytovatelia služieb kontroly bonity

Poskytovateľom služieb kontroly bonity pre spotrebiteľov vo Fínsku je spoločnosť Suomen Asiakastieto Oy, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki, Fínsko.

Poskytovatelia inkasných služieb

Poskytovateľmi inkasných služieb vo Fínsku sú spoločnosti:

 • Credit Visor Oy, PL 104, 00101 Helsinki;
 • Gothia Oy, PL 722, 20101 Turku;
 • Lowell Suomi Oy, PL 20, 20101 Turku.

Poskytovatelia inkasných služieb

Poskytovateľmi inkasných služieb vo Francúzsku sú spoločnosti:

 • Alektum SAS, 30 Rue Godot de Mauroy, 75009 Paris;
 • Infoscore France, K. R. Poststraat 90-5, 8441 ER Heerenveen, NL;
 • PAIR Finance GmbH, 4 passage de la Râpe CS 31635 45006 Orléans CEDEX 1.

Poskytovatelia inkasných služieb

Poskytovateľmi inkasných služieb v Dánsku sú spoločnosti:

 • Alektum A/S, Ny Banegårdsgade 55, 2 8000 Aarhus;
 • Gothia A/S, Østbanegade 55 2 tv, 2100 København;
 • Lowell Danmark A/S, Langmarksvej 57D, 8700 Horsens.

Poskytovatelia inkasných služieb

Poskytovateľmi inkasných služieb v Taliansku sú spoločnosti:

 • Nivi S.p.A., Via Odorico da Pordenone 20, 50127 Firenze;
 • Intrum Italy S.p.A., Bastioni di Porta Nuova 19, 20121 Milano.

V Španielsku môžu naši zákazníci odporučiť priateľov (odporučenie), ktorí od nás v rámci našich propagačných akcií dostanú darčekové karty a odmeny v súlade s podmienkami akcie. Pre využitie tejto ponuky musíte svojmu priateľovi/svojej priateľke poslať jedinečný odkaz so žiadosťou o súhlas. Ak sa vaši priatelia rozhodnú na akcii zúčastniť a kliknú na odkaz so žiadosťou o súhlas, budú vyzvaní, aby zaregistrovali svoju e-mailovú adresu, a potom dostanú odkaz, na základe ktorého si budú môcť vytvoriť účet.

Aby sme mohli nového zákazníka klasifikovať ako vášho priateľa/vašu priateľku, a tiež zabezpečiť splnenie podmienok akcie, potrebujeme tieto osobné údaje:

 • Meno
 • E-mailovú adresu a
 • Adresu doručenia.

Právny základ: Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov za účelom odoslania darčekových kariet a odmien v zmysle podmienok propagačnej akcie je článok 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR). Spracovanie osobných údajov sa opiera o článok 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov, podľa ktorého naše oprávnené záujmy sa zhodujú s vyššie uvedenými účelmi.

Poskytovatelia služieb kontroly bonity

Poskytovatelia služieb na overenie solventnosti klientov v Poľsku sú CRIF Sp. z o.o., ul. Lublańska 38, 31–476 Krakow a Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. , ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków.

Poskytovatelia inkasných služieb

Poskytovateľmi inkasných služieb v Poľsku sú spoločnosti:

 • Alektum Sp. z.o.o., Kilińskiego 30, 50-240 Wrocław;
 • Intrum Sp. z o.o., ul. Czesława Miłosza 15, 50-304 Wrocław.

18. Informácie o súboroch cookie

Na tomto mieste sa môžete informovať o tom, ktoré súbory cookie používame. Pre úplný zoznam súborov cookie kliknite sem.