Pomoc a kontaktDodanie a vrátenie zadarmoPravidlo 30 dní na vrátenie tovaru

Zalando
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

PDF-Version
Stav: 07/2021

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám poskytuje prehľad o spracúvaní vašich údajov spoločnosťou Zalando. Platí pre všetky webové stránky, aplikácie a ďalšie služby ponúkané spoločnosťou Zalando.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo témy ochrany osobných údajov v spoločnosti Zalando, sa môžete obrátiť na tím pre ochranu osobných údajov na adrese zasadach_ochrany_osobnych_udajov@zalando.sk. E-mail nášmu tímu pre ochranu osobných údajov pošlite aj vtedy, ak si chcete uplatniť svoje právo na informácie alebo vymazanie osobných údajov alebo iné právo týkajúce sa osobných údajov podľa čl. 15 – 22 nariadenia GDPR vrátane práva na odvolanie súhlasu na použitie údajov na marketingové účely, odhlásenia sa z odberu newslettra atď. ďalšie informácie nájdete v častiach Aké sú moje práva týkajúce sa osobných údajov? a Kontaktná osoba.

Ako si môžete prečítať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Ponúkame vám rôzne možnosti, ako si môžete toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov prečítať. V tejto časti nájdete len úplne základné informácie. Následne sme toto vyhlásenie usporiadali podľa tém relevantných pre vás a rozdelili do jednotlivých kapitol. Pokiaľ ste už „profík“, môžete pomocou nasledujúcej ponuky prejsť priamo na jednotlivé kapitoly.

Na začiatku každej kapitoly nájdete krátky prehľadový text. V tomto texte je v krátkosti zhrnutý obsah kapitoly. Ak chcete získať len rýchly celkový prehľad o všetkých spracúvaných údajoch, odporúčame prečítať si tento prehľadový text. Ak sa chcete oboznámiť s podrobnosťami, môžete pod príslušným prehľadovým textom kliknúť na možnosť „viac“. Následne sa zobrazí celý obsah kapitoly.

Snažili sme sa uviesť čo najmenej používať krížové odkazy. Vďaka tomu získate súhrnné vysvetlenie všetkých informácií bez ohľadu na to, v ktorej kapitole sa momentálne nachádzate. Ak si toto vyhlásenie prečítate od začiatku do konca, zistíte, že sa v ňom niektoré časti textu opakujú. Je to preto, že sme sa v niektorých prípadoch nedokázali vyhnúť použitiu krížových odkazov. Napríklad sme všetky druhy spracovania údajov podľa krajiny zhrnuli v jednej kapitole a na túto kapitolu neustále odkazujem pri každom type spracovania údajov podľa krajiny.

Pre ktoré služby a ponuky platí toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov: spôsob, akým v spoločnosti Zalando vaše osobné údaje spracúvame je podobný pre všetky naše ponuky. Toto vyhlásenie preto platí pre všetky služby, ktoré ponúkame svojim zákazníkom v Európe. Nezávisle od toho, či to robíme prostredníctvom webovej stránky, aplikácie, predajní, telefonicky na podujatiach alebo cez sociálne siete alebo iné kanály. Na zvýšenie zrozumiteľnosti používame pre tento „bežný spôsob“ súhrnne pojem „služby“.

Existujú ale aj služby, pri ktorých výnimočne spracujeme vaše údaje iným spôsobom alebo na mimoriadne účely. To môže závisieť od druhu služby alebo požiadaviek v konkrétnej krajine. Keď ide o takéto prípady (čiže „odchýlky od bežného spôsobu“), ide o spracovanie „v závislosti od služby“ alebo „v závislosti od krajiny“.

Nakoniec je potrebné nezabudnúť, že spoločnosť Zalando nie je len jedna spoločnosť. Zalando je skupina a skladá sa z viacerých spoločností. Nie každá z nich vám ponúka služby alebo spracúva vaše údaje. Na zjednodušenie ďalej uvádzame len spoločnosti skupiny Zalando, ktoré sa v skutočnosti so spracovaním vašich údajov aj zaoberajú. Ak v ďalšom texte uvidíte výraz „Zalando“, „my“ alebo „nás“, myslí sa tým vždy konkrétna zodpovedná spoločnosť skupiny Zalando.

Čo sa dozviete v tomto vyhlásení o spracovaní osobných údajov:

  • Ktoré údaje spoločnosť Zalando ukladá.
  • Čo sa týmito údajmi robíme a na čo ich potrebujeme.
  • Aké práva ochrany osobných údajov a možnosti výberu pritom máte.
  • Aké technológie a údaje používame na personalizáciu a zosúladenie našich služieb a obsahu na to, aby sme vám ponúkli bezpečný, jednoduchý, plynulý a individuálny zážitok pri nakupovaní.
  • Aké technológie a údaje používame na reklamu, vrátane použitých technológií na sledovanie.

1. Aké údaje spoločnosť Zalando spracúva?

Spoločnosť Zalando vám ponúka najrozličnejšie služby, ktoré môžete využívať rôznymi spôsobmi. Podľa toho, či či nás kontaktujete online, telefonicky, osobne alebo iným spôsobom a v závislosti od služieb, ktoré využívate, získavame rôzne údaje z rôznych zdrojov. Mnohé údaje, ktoré spracúvame nám poskytneme sami počas využívania našich služieb alebo nadviazania kontaktu, napríklad pri uvedení svojo mena alebo e-mailovej adresy alebo adresy počas registrácie. Získavame ale aj technické údaje o zariadeniach a prístupoch, ktoré sa zbierajú automaticky pri využívaní našich služieb. Pritom môže ísť napríklad o informácie o tom, aké zariadenie používate. Ďalšie údaje získame pomocou niektorých dátových analýz (napr. v rámci štúdií prieskumu trhu a hodnotení od zákazníkov). Prípadne získavame údaje o vás aj od tretích strán, napríklad od agentúr na posudzovanie úverovej schopnosti a od poskytovateľov platobných služieb.

2. Na čo používa spoločnosť Zalando moje údaje?

Spoločnosť Zalando spracúva vaše údaje pri dodržaní všetkých platných zákonov o ochrane osobných údajov. Dodržiavame pritom samozrejme zásady práva na ochranu osobných údajov pri spracovaní osobných údajov. Vaše údaje preto spracúvame v zásade len na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo na účely oznámené pri ich zhromažďovaní. To je v prvom rade priebeh nakupovania a poskytovanie, personalizácia a ďalší rozvoj, ako aj bezpečnosť našich služieb. Okrem toho používame vaše údaje v rámci prísneho nemeckého a európskeho práva na ochranu osobných údajov, ale aj na ďalšie účely, ako napríklad vývoj produktov, vedecký výskum (najmä v oblastiach strojového učenia, umelej inteligencie a hlbokého učenia) a prieskumu trhu, na optimalizáciu obchodných procesov, vytváranie služieb podľa potrieb, ako aj na personalizovanú reklamu.

3. Personalizované služby

Tou najvyššou prioritou je pre nás vývoj a poskytovanie personalizovaných funkcií a služieb. Ne závisle od miesta, času a použitých zariadení vám ponúkame individuálny zážitok z nakupovania a ponuku, ktoré je šitá pre vaše záujmy. Spracovanie vašich údajov na personalizáciu našich služieb je preto v spoločnosti Zalando neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti.

4. Informácie o webových stránkach a aplikáciách

Vaše údaje používame na poskytnutie možnosti prístupu na webové stránky a do aplikácií Zalando. Okrem údaje o zariadeniach a prístupoch, ktoré vznikajú pri používaní týchto služieb, závisí druh spracúvaných údajov ako aj účely ich spracovania najmä od toho, ako využívate funkcie a služby poskytované prostredníctvom našich služieb. Okrem toho používame údaje, ktoré vznikajú pri využívaní našich služieb, na zistenie, ako využívate našu online ponuku. Tieto informácie používame okrem iného v rámci personalizácie nakupovania, na zlepšenie našich služieb, ako aj na personalizovanú reklamu.

5. Informácie o stránkach fanpage na sociálnych sieťach

Spoločnosť Zalando prevádzkuje profily na sociálnych sieťach Facebook a Instagram (takzvané „fanpages“). Na týchto stránkach fanpage zverejňujeme a zdieľame obsah, ponuky a odporúčania produktov. Pri každej interakcii na našich stránkach fanpage alebo iných webových stránkach siete Facebook alebo Instagram zhromažďuje ich prevádzkovateľ pomocou súborov cookie a podobných technológií údaje o vašom správaní. Prevádzkovatelia stránky fanpage môžu vidieť všeobecné štatistiky o záujmoch a demografické znaky (napríklad vek, pohlavie, región) návštevníkov stránky fanpage. Ak používate sociálnu sieť, stanovujú druh, rozsah a účely spracúvania údajov na sociálnych sieťach v prvom rade prevádzkovatelia sociálnych sietí.

6. Newsletter

Ponúkame vám rôzne služby v rámci newslettra, ktorá zahŕňajú nasledovné

  • inšpirujúci obsah, napr. aktuálne informácie o trhoch, trendoch, ponukách, výpredajoch, kategóriách;
  • pripomienky, napr. keď sa zníži cena tovaru vo vašom zozname želaní, ak ste zabudli niečo vo svojom nákupnom košíku alebo ak ste požiadali o zaslanie pripomienky;
  • dotazníky, ktoré majú napríklad za úlohu zistiť, či sa vám kúpený tovar páči;
  • personalizované odporúčania tovarov, ak na základe vašich predchádzajúcich objednávok vychádzame z toho, že vás tento tovar zaujal;
  • aktualizácie od influencerov a značiek, ktoré ste na našich stránkach pravdepodobne sledovali.

Ak ste sa prihlásili na odber newslettra, sú vám k dispozícii niektoré z vyššie uvedených služieb (v závislosti od rozsahu vášho predplatného). Okrem toho existujú newslettre pre konkrétne služby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou určitej služby.

Takto môžu napr. členovia klubu Zalando Lounge Shopping získať nárok na newsletter Zalando Lounge Shopping. Newsletter Zalando Lounge Shopping potrebujete na to, aby ste mohli byť informovaný o aktuálnych ponukách platných len krátky čas a mohli tak využiť výhody tohto nákupného klubu.

7. Individuálne odporúčania produktov e-mailom alebo prostredníctvom služby push

V rámci našich služieb vám ukazujeme informácie a ponuky spoločnosti Zalando na základe vašich záujmov. Obmedzený výber odporúčaní produktov, dotazníky, ako aj žiadosti o hodnotenie výrobkov od nás dostanete aj vtedy, keď ste sa neprihlásili na odber newslettra. Pri výbere individuálnych odporúčaní produktov používame najmä údaje z vašich predchádzajúcich nastavení pri dodržaní zákonných nariadení.

8. Kupóny

Údaje získané z objednávky kupónov Zalando použijeme na kontrolu a spracovanie objednávky, ako aj na odoslanie a uplatnenie kupónu. To zahŕňa aj zaznamenanie a spracovanie údajov súvisiacich s použitím kupónu, najmä s cieľom zabrániť podvodu.

9. Ako používa spoločnosť Zalando moje údaje na reklamu?

Vaše údaje používame my a naši reklamní partneri na personalizovanú reklamu, ktorú vám zobrazujeme v službách Zalando a na webových stránkach a v aplikáciách iných predajcov. Na to používame my a naši reklamní partneri internetové technológie, ktoré sú na trhu bežne dostupné. Takto môžeme reklamu zamerať cielene a zobrazovať len reklamu a ponuky, ktoré sú pre vás skutočne relevantné. To nám umožňuje lepšie vyhovieť potrebám našich používateľov podľa personalizácie a hľadania nových produktov a dlhodobo vzbudiť váš záujem o naše služby prostredníctvom personalizovaného zážitku z nakupovania.

10. Komu poskytneme moje osobné údaje?

Spoločnosť Zalando poskytne vaše údaje len ak to dovoľuje nemecké a európske právo na ochranu osobných údajov. Veľmi intenzívne spolupracujeme s niektorými poskytovateľmi služieb, napríklad v oblasti zákazníckeho servisu (napr. poskytovatelia zákazníckej linky), s poskytovateľmi technických služieb (napr. prevádzkovatelia výpočtových centier) alebo s logistickými spoločnosťami (napr. doručovacie spoločnosti ako DHL). Títo poskytovatelia služieb môžu vaše údaje spracúvať v zásade len podľa mimoriadnych podmienok v našej zákazke. Ak ich využívame ako sprostredkovateľov, získajú títo poskytovatelia služieb prístup k vašim údajom len v rozsahu a na dobu, ktorá je potrebná na poskytnutie konkrétnej služby. Ak nakupujte u partnera spoločnosti Zalando, poskytneme mu niektoré údaje (napr. vaše meno a dodaciu adresu), aby vám objednaný tovar doručiť.

11. Aké sú moje práva na ochranu osobných údajov?

Podľa príslušných zákonných predpokladov vám prislúchajú tieto práva na ochranu osobných údajov: Právo na informácie (článok 15 nariadenia GDPR), právo na vymazanie (článok 17 nariadenia GDPR), právo na opravu (článok 16 nariadenia GDPR), právo na obmedzenie spracovania (článok 18 nariadenia GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 nariadenia GDPR), právo sťažovať sa na úrade pre ochranu osobných údajov (článok 77 nariadenia GDPR), právo na zrušenie súhlasu (článok 7 odsek 3 nariadenia GDPR), ako aj právo na námietku proti určitým opatreniami pri spracovaní údajov (článok 21 nariadenia GDPR). Ak si chcete svoje práva na ochranu osobných údajov uplatniť, môžete sa kedykoľvek obrátiť na náš tím pre ochranu osobných údajov na adrese zasadach_ochrany_osobnych_udajov@zalando.sk. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontaktné osoby.

12. Kedy moje údaje vymažete?

Vaše osobné údaje uložíme na tak dlho, ako to bude potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, najmä na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností. Prípadne uložíme vaše osobné údaje aj na iné účely, ak alebo pokiaľ nám to umožňuje zákon, vrátane ochrany právnych nárokov.

13. Ako chráni spoločnosť Zalando moje údaje?

Vaše osobné údaje prenášame v bezpečnej šifrovanej podobe. To platí pre vašu objednávku aj pre prihlasovacie údaje. Využívame pri tom kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). Naše webové stránky a ostatné systémy okrem toho zabezpečujeme pomocou technických a organizačných opatrení proti strate, poškodeniu, prístupu, zmene alebo spracovaniu údajov nepovolanými osobami.

14. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

V súvislosti s ďalším vývojom našich webových stránok a aplikácií a implementáciou nových technológií s cieľom zlepšovania našich služieb môžu byť potrebné zmeny v týchto informáciách o ochrane osobných údajov. Preto vám odporúčame, aby ste si z času na čas toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opätovne prečítali.

15. Kontaktné osoby

Náš tím pre ochranu osobných údajov môžete kedykoľvek v prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov, ako aj uplatňovania svojich práv, kontaktovať na adrese zasadach_ochrany_osobnych_udajov@zalando.sk.

Ak chcete kontaktovať priamo nášho dozorného úradníka pre ochranu údajov, pošlite svoju žiadosť poštou na dole uvedenú adresu a na zásielke uveďte text „do rúk dozorného úradníka pre ochranu údajov“:

16. Informácie o konkrétnych službách

Spracovanie údajov sa môže v jednotlivých službách líšiť. Na tomto mieste sa môžete informovať o existujúcich odchýlkach medzi jednotlivými službami.

17. Informácie pre konkrétne krajiny

Spracovanie údajov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Na tomto mieste sa môžete informovať o existujúcich odchýlkach medzi jednotlivými krajinami.

18. Informácie o súboroch cookie

Na tomto mieste sa môžete informovať o tom, ktoré súbory cookie používame. Pre úplný zoznam súborov cookie kliknite sem.